Tải phần mềm tự động đăng tin Facebook FPlus REQUIRES WINDOWS RATING:
5 (6624 ratings )
Free

Tải xuống phần mềm tự động đăng tin quảng cáo Facebook FPlus

Tính năng trong FPlus Hướng dẫn sử dụng FPlus Video hướng dẫn trên youtube

Bạn đang bán hàng qua mạng, và chưa có giải pháp marketing sản phẩm hiệu quả. FPlus chính là lựa chọn số 1 trong marketing facebook.

Dễ dàng sử dụng

Liên tục cập nhật chức năng mới

Dùng thử 7 ngày đầy đủ chức năng

Tải xuống FPlus 4.9.0.6 và dùng thử ngay 7 ngày
Phiên đầy đủ tính năng
Download English Version
FPlus with English language.

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET

Yêu cầu IE8 trở lên: Download IE9 32bit, Download IE9 64bit, Download IE11

Hỗ trợ reset các loại Dcom USB 4G Huawei E3372 Hilink, Huawei E3276 Hilink, JAZZ, USB 3G MF190 (GEZGIN, Vinaphone MF190) và các loại dùng phần mềm kết nối RAS Chi tiết, HMA v2.8 Download HMA v2.8

Hỗ trợ SSH với Bitvise SSH Download Bitvise SSH


Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=wp-HNUvZ1y8&list=PLOlwy9jxkiDNFVqhwtTHYYDbVJNHRCKOu

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Cài đặt Microsoft .NET Framework 4.0 nếu chưa có. Reset máy sau khi cài thành công. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET
Bước 2: Cài đặt FPlus bằng cách chạy file FPlus_Vx.x.exe trong file tải về.
Bước 3: Nếu không hiện trang LoginFb khi bật phần mềm: đặt dns google và xóa file hoặc ip facebook trong file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Bước 4: Xem thêm các hướng dẫn fix lỗi tại : Hướng dẫn Fix lỗi phần mềm
Bước 5: Xem hướng dẫn sử dụng tại : Hướng dẫn chia sẻ , Hướng dẫn khác

Release notes:

[23/07/2024 - Fplus chrome > đăng nhóm > đăng status ] Lỗi không random nền khi đăng status ở mục đăng nhóm Fplus chrome
[23/07/2024 - Fplus, FplusScheduler ] [Toàn bộ] Lỗi nhập 2fa với giao diện có nút "Thử cách khác" / "Try another way"
[23/07/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng nhóm] Check tích Đăng 1 acc -1 bài khi đăng nhóm
[23/07/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng nhóm] Lỗi lấy link bài đã đăng khi đăng nhóm dạng bán hàng
[12/07/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng marketplace] Check tính năng Đăng Marketplace tool k thêm tags ở sản phẩm khi đăng
[12/07/2024 - Fplus> Fplus Chrome > Đăng tường & page ] Lỗi: không comment bài đã đăng và lấy sai link bài đã đăng khi đăng page dạng ảnh
[10/07/2024 - Fplus > đăng nhập fb > tìm uid> thống kê bài viết trên page, profile, group tag] Check lỗi tính năng hiện không đúng số like khi quét
[11/07/2024 - Fplus, FplusScheduler ] Check tính năng vượt checkpoint hotmail khi không tích Không login với hotmail đã bật pop3
[10/07/2024 - Fplus > Fplus chrome > Sửa marketplace ] Check tính năng "Đăng bán lên nhóm" với marketplace
[08/07/2024 - Fplus > Fplus chrome > Mời bạn bè vào nhóm > Thiết lập quản trị viên ] Check tính năng thiết lập người kiểm duyệt cho nhóm
[08/07/2024 - Fplus > Fplus chrome > Comment like seeding ] Check tính năng : Xóa comment sau khi comment ở tính năng comment like seeding
[08/07/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Tìm uid > Tìm uid like comment share bài viết ] check tính năng tìm uid like bài viết (lỗi với 1 số link)
[09/07/2024 - Fplus> Fplus chrome > Sửa marketplace ] Check tính năng Sửa marketplace
[05/07/2024 - FPlus > FPlus Chrome > report] Lỗi report với id page, UID
[05/07/2024 - fplus > fplus chrome > tạo page] Lỗi tạo page
[05/07/2024 - Fplus> Fplus chrome > Đăng tường & page ] Check tính năng đăng tường & page: lỗi thao tác đăng bài lên tường (theo tài khoản
[02/07/2024 - Fplus, FplusScheduler ] Check tính năng login khi acc dùng ua android app
[02/07/2024 - fpluschrome> đăng nhóm] check lại khi đăng nhóm không lấy được link bài viết
[02/07/2024 - fpluschrome> đăng nhóm ] check lại like và comment bài đã đăng trong nhóm khi đăng với tư cách là page
[01/07/2024 - Fplus, FplusScheduler ] Update đổi site 2ndline.io sang https://2ndline.pro/
[04/07/2024 - Fplus, FplusScheduler ] Lỗi khi thêm mail khôi phục cho hotmail là mail getnada
[03/07/2024 - Fplus > Fplus chrome > Comment reply> Tương tác bài trên tường ] Đề xuất: đổi cơ chế load bài khi comment reply bài trên tường giống comment up bài trên tường
[28/06/2024 - Fplus chrome > Seeding marketplace ] Lỗi không lưu và chia sẻ lên tường ở tính năng seeding marketplace
[28/06/2024 - Fplus, fplussheduler> quản lý tài khoản ] [Đề xuất nhóm] Thêm tùy chọn Login bằng email và pass
[28/06/2024 - Fplus> Fplus Chrome > Quản lý tài khoản > Enable 2fa ] Check tính năng Enable 2fa với lặp lại với ngôn ngữ tiếng việt
[28/06/2024 - Fplus Chrome > comment like seeding / comment like group ] Đề xuất: Thêm tính năng export, import comment đã thêm
[09/07/2024 - Fplus, FplusScheduler ] Update: vượt checkpoint hotmail dạng mới
[01/07/2024 - Fplus, FplusScheduler ] [Đề xuất nhóm] thêm veri mail, vượt checkpoint fb bằng mail từ https://mail-temp.com/ theo domain riêng
[27/06/2024 - Fplus > chọn bài viết từ page ] Lỗi không quét được bài theo id bài viết
[25/06/2024 - Fplus > Fplus chrome > Comment like seeding bằng page ] Lỗi : Tích comment nhiều bài ở tính năng Comment like seeding bằng page hoạt động sai
[24/06/2024 - Fplus > Fplus chrome > Quản lý tài khoản ] Import custom lỗi lấy bài
[26/06/2024 - Fplus> sử dụng máy ảo> quản lý tài khoản ] [Đề xuất nhóm] thêm email |pass mail khôi phục cho bên máy ảo Ld
[24/06/2024 - fpluschrome> đăng tường và page ] check lại mục tag bạn bè khi đăng tường trong đăng tường &page fpluschrome
[24/06/2024 - Fplus > Fplus chrome > Thiết lập quản trị viên page > Out quản trị page ] Update: Xác nhận mail khi out quản trị page
[24/06/2024 - Fplus, FplusScheduler ] Check tính năng login với tài khoản có ngôn ngữ khác tiếng anh và tiếng Việt
[21/06/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng marketplace ] [Từ đề xuất nhóm] Thêm chọn tình trạng sản phẩm khi đăng marketplace
[24/06/2024 - Fplus> Fplus Chrome ] [Từ đề xuất nhóm] Thêm seeding tương tác theo link story chỉ định
[20/06/2024 - Fplus thường > Graph Search ] Lỗi không quét được bài viết theo từ khóa Graph Search trên Fplus
[22/06/2024 - FPlus > Fplus thường > Comment > Comment lên bài trong Group] Lỗi báo sai lịch sử chạy
[20/06/2024 - Fplus > Fplus Chrome > Đăng story ] [Từ nhóm] Lỗi giao diện tính năng Đăng story khi mở full màn hình phần mềm
[25/06/2024 - Fplus > Fplus chrome > chạy kịch bản > copy bài viết ] Update : Thêm tính năng lấy bài theo ngày ở copy bài viết chạy kịch bản Fplus chrome
[26/06/2024 - Fplus ] [Đề xuất nhóm] : thêm tính năng lọc nhóm có nhóm chat cộng đồng
[20/06/2024 - Fplus > Fplus chrome > đăng nhóm] Không hiện tên nhóm khi để [u] ở nội dung đăng bài trên nhóm
[18/06/2024 - Fplus chrome > Đăng marketplace ] Đề xuất Update: Thêm tính năng sửa hạng mục hàng loạt ở đăng marketplace fplus chrome
[04/07/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Check tính năng tag bạn bè trong nội dung khi đăng tường
[21/06/2024 - Fplus, FplusScheduler > Unlock hotmail phone ] Check tính năng unlock hotmail: treo lâu khi gặp giao diện load lỗi của hotmail
[14/06/2024 - Fplus > Fplus Chrome > Tạo nhóm ] Không lưu ảnh bìa khi tạo nhóm với tài khoản dùng ngôn ngữ tiếng anh
[14/06/2024 - Fplus, FplusScheduler > Quản lý tài khoản > Login user|pass] Check tính năng login user|pass click gỡ thông tin đăng nhập
[14/06/2024 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng Lưu đăng nhập change info
[13/06/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng nhóm ] Lỗi: không thực hiện like bài đã đăng khi đăng nhóm bằng page
[13/06/2024 - Fplus, FplusScheduler > Hotmail ] Update: click "Refresh the page" và "Reload" khi login vào hotmail hiện lỗi load trang
[14/06/2024 - tìm uid trên trang tìmuid.com ] [Lỗi toàn bộ] Lỗi trang timuid.com không quét được uid
[11/06/2024 - Fplus thường > tìm uid > thống kê tương tác ] Lỗi thống kê tương tác với bài đăng reels quét sai thông tin
[21/06/2024 - Fplus > Fplus chrome > Comment up ] Check tính năng : Comment up bài đã đăng trong nhóm bằng page
[11/06/2024 - Fplus > Sử dụng máy ảo > Gửi tin nhắn ] Lỗi: tính năng gửi tin nhắn sử dụng LD không tự đăng nhập facebook vào app mess
[11/06/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng market place] Lỗi: không lấy thông tin sản phẩm market từ link
[12/06/2024 - Fplus, FplusScheduler > Hotmail ] Update: thêm tính năng hỗ trợ thêm mail khôi phục mới chờ duyệt với trường hợp hotmail bị khóa xác nhận mã qua sdt hoặc xác nhận mã qua email khôi phục nhưng không có thông tin
[11/06/2024 - Fplus chrome > Gửi tin nhắn trả lời tin nhắn ] Lỗi không vào được mục chat cộng đồng khi gửi tin nhắn nhóm Fplus chrome
[11/06/2024 - Fplus > Fplus chrome > Report ] Check tính năng report
[06/06/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Page > lên lịch bài trên nhóm page ] Lên lịch đăng bài trên page quản lý theo folder ảnh
[06/06/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng story ] Đề xuất: nhập random link trong mục đăng story
[11/06/2024 - FplusScheduler > Page realtime > Lập lịch đăng tin > Tự động lấy bài từ page, profile ] Update: copy và đăng dạng reel khi cài đặt tự động lấy bài mới từ page realtime
[06/06/2024 - Fplus chrome > xóa bài viết và commnent ] Update: Thêm tính năng xóa ảnh trong page trong mục xóa bài viết và comment fplus chrome
[06/06/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Page > Lên lịch bài trên page, nhóm] Đề xuất: thêm hỗ trợ xóa ảnh trong folder khi thêm bài lên lịch trên page dạng random ảnh trong folder
[05/06/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Không lưu tích Xóa ảnh khi lưu bài viết dạng random ảnh trong folder
[04/06/2024 - Fplus chrome > like comment bài chia sẻ ] Lỗi không không chạy like comment bài chia sẻ một số link bài viết
[04/06/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Graph Search> Tìm bài viết theo từ khóa ] Check tính năng lưu csv khi tìm bài viết theo từ khóa
[04/06/2024 - Fplus > Fplus chrome > Quản lý tài khoản ] Check lỗi : 1 vài cookie khi check live cookie không hiện tên tài khoản
[04/06/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng nhóm, Fplus > Fplus chrome > Comment like group, Fplus > Fplus chrome > Chạy kịch bản > Đăng nhóm, Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick >Đăng bài > Đăng nhóm ] Đổi link tải danh sách nhóm nếu tài khoản bị chặn load nhóm ở link https://m.facebook.com/groups_browse/your_groups/
[04/06/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Page > Chọn từ page > Lấy video từ tiktok id ] Check tính năng lấy video từ tiktok trên fplus
[04/06/2024 - Fplus > Fplus chrome > Comment like seeding bằng page ] Check tính năng comment like seeding bằng page
[04/06/2024 - Fplus thường > join nhóm > quét thông tin nhóm ] Lỗi Không quét thông tin Locale khi quét thông tin nhóm
[04/06/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Lỗi: không thực hiện comment bài đã đăng trên page khi đăng page (lỗi theo tài khoản )
[04/06/2024 - Fplus > Fplus chrome > Comment like seeding ] Đề xuất: thay đổi thứ tự tag và nội dung cmt khi tích comment tag bạn bè ở comment like seeding
[04/06/2024 - FplusSheduler> change info > vô hiệu hóa tài khoản ] Update: Chọn mặc định vào I have another Facebook account khi muốn vô hiệu hóa tài khoản
[24/05/2024 - Fplus> Fplus chrome> Quản lý tài khoản ] Check live & info không cập nhật cột Phone với acc đã xóa sdt
[12/06/2024 - Fplus, FplusScheduler > Unlock hotmail phone ] Check tính năng unlock hotmail phone tự động add mail khi gặp thông báo add mail (có phần skip now 7 days)
[24/05/2024 - Fplusscheduler > Change info ] Check tính năng Ẩn danh sách bạn bè
[04/06/2024 - Fplus > fplus chrome > gửi tin nhắn và trả lời tin nhắn ] Lỗi gửi tin nhắn cho uid
[24/05/2024 - Fplus, FplusScheduler] Check tính năng bật pop3 hotmail
[24/05/2024 - fpluschrome> mời bạn bè xem livestream ] check lại mời bạn bè xem livestream trong fpluschrome
[24/05/2024 - Fplus > Fplus chrome > Chạy kịch bản > Đăng story ] Đăng story bị cắt 1 phần ảnh nếu tích đóng dấu tên lên ảnh
[02/07/2024 - Fplus, FplusScheduler ] Update: nhập số điện thoại mới khi vượt checkpoint 282 nếu gặp thông báo "Vui lòng thử lại sau hoặc nhập sdt khác"
[24/05/2024 - Fplus > Fplus chrome > Like comment bài chia sẻ ] Check tính năng Like comment bài chia sẻ
[24/05/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Tìm uid > Thống kê bài viết từ profile, group, page] Thống kê bài viết theo link bài viết không quét được số cmt
[24/05/2024 - Fplus > Fplus chrome > Tạo page ] Lỗi: Không điền mô tả khi tạo page
[24/05/2024 - Fplus, Fplusscheduler > Check live hotmail ] Hiện sai trạng thái hotmail khi check live hotmail
[24/05/2024 - Fplus thường > join nhóm > tìm và quét thông tin nhóm ] Lỗi lưu id đã chọn ra file ở tìm và quét thông tin nhóm Fplus Thường
[24/05/2024 - Fplus > Fplus chrome > Quản lý tài khoản > Check cookie ] Check tính năng check cookie với ua iphone app
[24/05/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Gửi tin nhắn > Gửi tin nhắn bằng page ] Update : click tắt thông báo Bắt đầu với mẫu tự động khi gửi tin nhắn bằng page
[24/05/2024 - Fplus > đăng bài ] Update: Xóa các bài đã chọn ở mục danh sách bài đã lưu khi đăng bài trên Fplus chrome
[24/05/2024 - Fplus > Fplus chrome ] Check: "chuyển ngôn ngữ về tiếng anh us" trong thiết lập nâng cao
[28/05/2024 - Fplus, FplusScheduler ] Check lỗi : tool không check được mã qua pop3 và thực hiện tắt pop3 của hotmail khi vượt checkpoint hotmail
[24/05/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng story ] Đề xuất: thêm select all page để chọn tất cả page nhanh cho tính năng đăng story
[24/05/2024 - Fplus > Fplus chrome >Quản lý tài khoản, FPlus > Đăng nhập fb > Tìm uid > Lọc UID nâng cao ] Check lỗi: Hiện sai năm tạo theo uid
[24/05/2024 - Fplus, FplusScheduler ] Đề xuất thêm tính năng check live hotmail qua pop3
[24/05/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng story] Check tính năng Đăng story
[04/06/2024 - Fplus > Sử dụng máy ảo > Change info ] Check tính change info sử dụng máy ảo
[09/05/2024 - Fplus, Fplusscheduler ] Check live hotmail với hotmail khóa dạng thêm sdt mới
[24/05/2024 - Fplus > Fplus chrome > Gửi tin nhắn marketplace ] Lỗi gửi tin nhắn market Place

VỚI FPLUS BẠN CÓ THỂ

Đăng tin lên nhóm

Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video, page, event...
Đăng trực tiếp giả lập nhiều ảnh
Đăng trực tiếp giả lập link website, link bài viết facebook
Đăng trực tiếp giả lập status
Đăng sản phẩm vào nhóm bán hàng
Đăng sản phẩm lên Market Place

Bạn bè

Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video, page, event lên tường bạn bè
Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint
Hủy kết bạn
Lấy bài từ page hoặc profile khác đăng lên tường
Tương tác bạn bè, nuôi nick fb, comment like bài viết của bạn bè
Hủy kết bạn hàng loạt (Tab đăng tường bạn bè)
Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint hình ảnh (Tab đăng tường bạn bè)
Hủy kết bạn hàng loạt (Tab đăng tường bạn bè)
Kết bạn từ file uid hoặc từ gợi ý facebook
Hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi
Tự động xác nhận kết bạn
Quét email sđt từ website diễn đàn

Pages

Lấy bài viết từ page khác đăng lên page bạn quản lí
Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video... lên page khác
Đăng trực tiếp giả lập nhiều ảnh lên page khác
Đăng trực tiếp giả lập status, link website, link bài viết facebook lên page
Đăng API ảnh, status, link website lên page khác
Mời tất cả bạn bè like page của bạn
Quét email sđt từ comment trong page, group, post...
Quét comment realtime (trước khi bị ẩn)
Tạo page & comment like seeding bài viết bằng Page

Fplus Chrome (Sử dụng nhiều tài khoản thông qua trình duyệt chrome)

Quản lý nhiều tài khoản
Đăng nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment up nhiều tài khoản sử dụng chrome
Tham gia nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Kết bạn từ uid, gợi ý nhiều tài khoản sử dụng chrome
Kết bạn người like comment bài viết nhiều tài khoản sử dụng chrome
Hủy bạn bè nhiều tài khoản sử dụng chrome
Chấp nhận kết bạn nhiều tài khoản sử dụng chrome
Lấy bài từ page, profile về trang cá nhân + page
Hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nhiều tài khoản sử dụng chrome
Đăng Market Place nhiều tài khoản sử dụng chrome
Đăng tường và page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment like seeding nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment like group nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment Tag nhiều tài khoản sử dụng chrome
Mời bạn bè vào nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Mời bạn bè like page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Tạo page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Chơi game nhiều tài khoản sử dụng chrome

Sử dụng máy ảo android (NoxPlayer hoặc LDPlayer)

Quản lý nhiều tài khoản trên máy ảo android
Kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Xác nhận kết bạn và hủy yêu cầu kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Hủy kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Tham gia nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Rời nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Đăng tường và chia sẻ bài viết lên nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Comment like seeding nhiều tài khoản trên máy ảo android
Comment like theo id nhiều tài khoản trên máy ảo android
Gửi tin nhắn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Mời bạn bè vào nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Thay đổi thông tin nhiều tài khoản trên máy ảo android
Bật 2fa nhiều tài khoản trên máy ảo android
Import danh bạ máy ảo nhiều tài khoản
Thiết lập proxy wifi nhiều tài khoản trên máy ảo android

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn kèm ảnh theo file uid
Gửi tin theo danh sách bạn bè của 1 uid
Gửi tin theo danh sách người like hoặc comment bài viết
Gửi tin theo danh sách thành viên nhóm
Gửi tin bằng page cho người đã inbox page, comment page

Comment

Tự động comment up tin đã đăng
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng của bạn bè
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng trong group
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng của page khác
Tag thành viên group, bạn bè vào bài đăng
Tự động comment lên page khác với tư cách Page

Gia nhập nhóm

Gửi yêu cầu gia nhập nhóm từ uid, theo từ khóa
Gia nhập nhóm có số thành viên lớn hơn x
Hỗ trợ gia nhập nhóm, mời nick của bạn vào các nhóm rao vặt
Tự động rời nhóm phải duyệt và có ít thành viên
Block admins của nhóm
Tham gia và xác nhận tham gia nhóm

Mời vào nhóm

Mời 1 hoặc nhiều bạn bè vào tất cả các nhóm của bạn
Mời tất cả bạn bè vào 1 nhóm của bạn
Mời bạn bè tham gia event
Join và xác nhận join nhóm
Xác nhận tất cả yêu cầu gia nhập nhóm
Mời bạn bè xem video LiveStream

Tìm UID nâng cao Graph Search

Tim nhóm, page, uid theo từ khóa
Tìm UID theo link kết quả tìm kiếm
Tìm bài viết theo từ khóa

Tìm UID

Tìm uid bạn bè của 1 người nào đó
Tìm uid thành viên nhóm
Tìm uid người đã like bài viết (Trang, Nhóm, Trang cá nhân)
Tìm uid người đã comment bài viết (Trang, Nhóm, Trang cá nhân)
Tìm uid người đã like Page ( với Page quản trị)
Tìm uid người tham gia event
Tìm uid người đã comment link
Tìm id page, group theo từ khóa
Lọc UID nâng cao với các thông tin: số bạn, số người follow, ngày đăng bài…
Thống kê lượt share công khai
Thống kê lượt like, comment, shares bên bài viết
Thống kê bài viết trên nhóm, trang cá nhân và Trang

FPlus đăng tin Tab

Chia sẻ đăng nhóm nhiều nick sử dụng tab
Comment up tin nhiều nick sử dụng tab
Tham gia nhóm nhiều nick sử dụng tab
Rời nhóm nhiều nick sử dụng tab
Kết bạn nhiều nick sử dụng Tab

FPlus Profile

Đăng bài lên nhiều tường cá nhân + page
Lấy bài từ page, profile về trang cá nhân + page
Copy album ảnh từ page, profile khác
Copy nhiều bài viết và album từ UID hoặc Page cho nhiều tài khoản
Hỗ trợ vượt checkpoint hình ảnh

FPlus Token & Cookie (Sử dụng nhiều tài khoản luân phiên, cùng lúc hỗ trợ reset Dcom)

Lấy token & cookie
Check token & cookie
Lấy cookie từ token
Đăng nhóm
Đăng tường bạn bè
Comment tường bạn bè
Comment group
Comment page
Like & comment seeding
Join nhóm
Add friend
Invite like page
Gửi tin nhắn
Invite 1 friend to all group
Invite all friend to group
Join & accept group
Gửi tin nhắn cho bạn bè
Accept friend request

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn