Tải phần mềm tự động đăng tin Facebook FPlus REQUIRES WINDOWS RATING:
5 (6624 ratings )
Free

Tải xuống phần mềm tự động đăng tin quảng cáo Facebook FPlus

Tính năng trong FPlus Hướng dẫn sử dụng FPlus Video hướng dẫn trên youtube

Bạn đang bán hàng qua mạng, và chưa có giải pháp marketing sản phẩm hiệu quả. FPlus chính là lựa chọn số 1 trong marketing facebook.

Dễ dàng sử dụng

Liên tục cập nhật chức năng mới

Dùng thử 7 ngày đầy đủ chức năng

Thanh toán trực tuyến theo tháng hoặc qua thẻ cào, phí gia hạn 100k/tháng

Tải xuống FPlus 4.9.0.4 và dùng thử ngay 7 ngày
Phiên đầy đủ tính năng
Download English Version
FPlus with English language.

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET

Yêu cầu IE8 trở lên: Download IE9 32bit, Download IE9 64bit, Download IE11

Hỗ trợ reset các loại Dcom USB 4G Huawei E3372 Hilink, Huawei E3276 Hilink, JAZZ, USB 3G MF190 (GEZGIN, Vinaphone MF190) và các loại dùng phần mềm kết nối RAS Chi tiết, HMA v2.8 Download HMA v2.8

Hỗ trợ SSH với Bitvise SSH Download Bitvise SSH


Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=wp-HNUvZ1y8&list=PLOlwy9jxkiDNFVqhwtTHYYDbVJNHRCKOu

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Cài đặt Microsoft .NET Framework 4.0 nếu chưa có. Reset máy sau khi cài thành công. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET
Bước 2: Cài đặt FPlus bằng cách chạy file FPlus_Vx.x.exe trong file tải về.
Bước 3: Nếu không hiện trang LoginFb khi bật phần mềm: đặt dns google và xóa file hoặc ip facebook trong file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Bước 4: Xem thêm các hướng dẫn fix lỗi tại : Hướng dẫn Fix lỗi phần mềm
Bước 5: Xem hướng dẫn sử dụng tại : Hướng dẫn chia sẻ , Hướng dẫn khác

Release notes:

[28/03/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Chạy kịch bản ] Check tính năng chạy kịch bản đứng ở hành động view newfeed
[28/03/2023 - fplus> tìm UID > thống kê bài viết trên page, nhóm, profile ] check thống kê bài viết theo ngày trong Fplus không ra đủ bài
[27/03/2023 - fplus>join nhóm>claim as admin] check lỗi : không tải danh sách nhóm
[27/03/2023 - Fplus > Đăng nhập FB > Tìm UID > Thống kê bài viết trên profile group page ] Check tính năng thông kê bài viết theo link bài viết k quét được số like comment share với link bài trong nhóm
[27/03/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Comment like group ] Check tính năng Comment like group không truy cập nhóm comment
[27/03/2023 - Fplusscheduler > reset pass qua mail ] Check tính năng reset pass qua mail không random pass với ký tự *
[27/03/2023 - Fplus > Fplus chrome > Kháng Spam ] Check tính năng kháng spam
[27/03/2023 - FPlus > kịch bản] Copy bài viết từ tiktok douyin
[27/03/2023 - Fplus> Fplus Profile > Copy bài viết & album từ uid ] Check lại tính năng thay đổi thời gian đăng bài trên tính năng copy bài
[27/03/2023 - fplus>tìm UID>tìm UID đăng market] check : không quét tìm UID đăng bài marketplace
[27/03/2023 - Fplus > Fplus chrome > Comment like group ] Update: tính năng comment like group khi mở danh sách whitelist nhóm
[27/03/2023 - fplus>sử dụng máy ảo > đăng và chia sẻ bài viết] check lỗi : đăng cùng 1 nhóm khi chạy đăng nhóm máy ảo
[24/03/2023 - fplus>fplus token và cookie>đăng nhóm cookie] check lỗi : không share được bài viết
[28/03/2023 - fpluschrome>comment reply] update :comment reply link reels
[22/03/2023 - FplusChrome > đăng tường và page ] lỗi đăng reel với tiếng việt
[21/03/2023 - Fplus > Fplus chrome > Comment reply] Check tính năng comment reply hoạt động sai tích bỏ qua comment có câu trả lời
[21/03/2023 - Fplus > Fplus Profile > Copy bài viết & album từ uid ] Check tính năng copy bài viết & album từ iuid
[20/03/2023 - Fplus > Đăng nhập fb > Join nhóm > Gửi yêu cầu gia nhập nhóm] Check tính năng tham gia nhóm cookie
[23/03/2023 - fpluschrome>xóa bài viết] check lỗi : không xóa bài viết trên page profile
[23/03/2023 - fpluschrome>comment like seeding bằng page] update : sử dụng page profile seeding reels
[20/03/2023 - Fplus, Fplusscheduler > Chọn từ page ] Check tính năng xóa link. hashtag khi lấy bài
[18/03/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update: thêm site lấy ảnh ở tính năng Vượt checkpoint 282
[21/03/2023 - Fplus> Fplus Chrome > Đăng tường và page ] Check tính năng đăng reel nhiều page trên 1 tài khoản
[20/03/2023 - Fplusprofile > coppy bài viết & album từ UID] Check lỗi: coppy album từ uid
[18/03/2023 - Fplus > Fplus chrome > Tham gia nhóm] Check tính năng tham gia nhóm tự xóa hết id nhóm chưa chạy khi hoàn tất
[27/03/2023 - Fplus , FplusScheduler > Vượt Checkpoint 282 ] Check tính năng vượt checkpoint 282 không tích chaneg MD5 ảnh nhưng vẫn change
[16/03/2023 - Fplus . Fplusscheduler > Chạy kịch bản ] Update : thêm hỗ trợ thêm danh sách whitelist nhóm share ở mục Seeding trong chạy kịch bản
[18/03/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Đề xuất: thêm chọn dạng lấy reel ở mục chọn từ page
[15/03/2023 - Fplus > Fplus chrome > Kết bạn từ uid, gợi ý ] Check tính năng kết bạn từ uid khi tích repeat và kết bạn chung uid
[15/03/2023 - Fplus > Fplus chrome > Tham gia nhóm] Check tính năng tham gia nhóm khi tham gia chung id và tích repeat
[20/03/2023 - Fpluschrome>tạo page] check lỗi : không chọn dc nhiều tên chuyên mục
[27/03/2023 - Fplus > Đăng nhập fb > Gửi tin nhắn > Gửi tin nhắn bằng page ] Check tính năng tìm uid inbox theo label với page profile
[20/03/2023 - fpluschrome>comment like seeding] check : k click vào chia sẻ
[22/03/2023 - Fplus > Fplus Profile > Copy Alum từ page & uid] Check tính năng Xóa album trắng
[20/03/2023 - fplus>mời vào nhóm>xác nhận tất cả yêu cầu tham gia nhóm] check lỗi : k xác nhận được yêu cầu tham gia nhóm mà mình quản trị
[14/03/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Thời gian load sau khi gửi ảnh 282 quá lâu với www
[15/03/2023 - fplus> quản lý tài khoản vượt check point 282] check lại khi vượt 282 chọn foder ảnh để vượt thì xóa luôn cả ảnh trong CheckPoint282PhotoUploaded
[20/03/2023 - fpluschrome>quản lý tài khoản] check lỗi : k hiện thị UID ở cột UID lấy bài
[20/03/2023 - fpluschrome>comment like group] check lỗi : bị tách nội dung ảnh và comment khi nội dung chứa enter
[15/03/2023 - Fplus, Fplusscheduler > Unlock Hotmail phone ] Update: Thêm giới hạn số lần đổi sdt khi unlock hotmail phone
[08/03/2023 - Fplus > Fplus chrome, Fplusscheduler> Quản lý tài khoản ] Update: Hỗ trợ đăng nhập tài khoản trước khi get token power editer nếu tài khoản chưa đăng nhập trước
[09/03/2023 - fplusprofile>đăng tường page và profile] check lỗi : k click vào thêm nút khi đăng bài viết lên page
[07/03/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Kết bạn từ uid, gợi ý] Update: Thay đổi limit/ 1 account mặc định ở tính năng kết bạn từ uid gợi ý
[07/03/2023 - Fplus, Fplusscheduler > Vượt checkpoint ngày sinh, pass, hotmail ] Check tính năng vượt checkpoint dừng ở bước xem lại thông tin sau khi vượt
[06/03/2023 - Fplus > Đăng nhập fb > Gửi tin nhắn > Gửi tin nhắn bằng page ] Check tính năng gửi tin nhắn bằng page không gửi được ảnh
[06/03/2023 - FPlusScheduler] Dùng cookie load lại token hàng ngày trong thiết lập token lấy bài
[09/03/2023 - fplus>comment>comment up] check lỗi : load cả bài viết chờ duyệt
[09/03/2023 - fpluschrome>tham gia nhóm] check lỗi : k chuyển page profile khi tham gia nhóm
[09/03/2023 - fpluschrome>thiết lập quản trị viên page] check lỗi : out quản trị viên page
[04/03/2023 - fpluschrome>vượt cp pass, ngày sinh, hotmail] update : vượt cp ngày sinh với trình duyệt mbasic
[09/03/2023 - fpluschrome>comment like seeding] update : share link reels lên tường, nhóm
[02/03/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Check tính năng edit custom
[04/03/2023 - fpluschrome>quản lý tài khoản] update: hiện thị cột UID lấy bài ở tab tài khoản fpluschrome
[02/03/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update hiển thị đúng dạng cp khi check live info với mbasic
[09/03/2023 - fpluschrome>comment like seeding comment] update : thêm limit tài khoản link và comment random link/ac ở comment seeding comment
[01/03/2023 - Fplus > Gửi tin nhắn > Gửi tin nhắn bằng page ] Lỗi load page và tìm page trong mục gửi tin nhắn bằng page
[28/02/2023 - tiktokplus] tạo cửa sổ với tên riêng bị lỗi hiển thị
[01/03/2023 - fpluschrome>comment like seeding bằng page] update : thêm phần white list page
[27/02/2023 - Fplus, Fplusscheduler > Quản lý tài khoản > Check thông tin tài khoản qc] Tính năng check thông tin tài khoản qc check sai số bm
[24/02/2023 - Fplus > Đăng nhập fb > Tìm uid > Thống kê bài viết trên profile group page ] Không tải được số like comment share bài viết khi thống kê bài viết nhóm
[24/02/2023 - Fplus> Đăng nhập fb > Gửi tin nhắn > Gửi tin nhắn bằng page ] Check tính năng gửi tin nhắn bằng page với page profile
[24/02/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Check tính năng xóa ảnh trong folder khi vượt 282
[28/02/2023 - Fplus > Fplus chrome > Comment reply ] check tính năng: Comment reply
[23/02/2023 - Fplus > Đăng nhập fb > Tìm uid > Tìm uid like comment share bài viết ] Checkj tính năng tìm uid like comment share bài viết với link video
[24/02/2023 - Fplus> Fplus Chrome > Comment like seeding comment ] Đề xuất: thêm tích chia đều id cho tài khoản ở Comment like seeding comment
[01/03/2023 - fpluschrome>tạo page] check lỗi : không xóa page trước khi tạo page BM
[22/02/2023 - Fplus > Fplus chrome ] Lỗi mở chrome hàng loạt khi ấn kết thúc ở fplus chrome
[21/02/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update: thêm site lấy ảnh 282 mới
[24/02/2023 - fpluschrome>gửi tin nhắn và trả lời tin nhắn] update : gửi đủ lượng tin nhắn khi tích bỏ qua UID đã gửi
[20/02/2023 - Fplus> Fplus Chrome > Comment reply ] Check lại ký tự [u] hoạt động sai ở tính năng Comment reply
[23/02/2023 - Fplus>fpluschrome>cmt like seeding] không follow được page khi chạy m.fb
[16/02/2023 - Fpluschrome> đăng tường và page ] Đề xuất update Up video reels có thể lấy tên video làm tiêu đều cho video reels
[16/02/2023 - Fplus, Fplussheduler> kịch bản> kháng spam ] Đề xuất update Kháng spam trong Kịch bản
[16/02/2023 - Fplus> Chạy kịch bản > Kết bạn người like comment ] Check tính năng kết bạn người like comment ở chạy kịch bản
[15/02/2023 - Fplus > Fplus Chrome> Gửi tin nhắn và trả lời tin nhắn ] Check tính năng gửi tin nhắn bạn bè fplus chrome
[15/02/2023 - Fplus > Fplus chrome > Tham gia nhóm > Sử dụng page profile ] Check tính năng tham gia nhóm bằng page profile check điều kiện
[15/02/2023 - Fplus > Fplus chrome > Kết bạn người like comment share bài viết, nhóm] Check tính năng kết bạn người like comment bài viết nhóm
[15/02/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Đề xuất phần định dạng pass thêm giờ
[15/02/2023 - Fplus > Fplus Profile > Đăng tường profile & page , Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Check tính năng đăng video trên page
[23/02/2023 - Fplus>Fpluschrome>đăng marketplace, sửa marketplace] [Từ đề xuất nhóm] cập nhật trạng thái bị khóa MKP
[20/02/2023 - fplus>tìm uid>lọc uid nâng cao] không quét được số lượng like cmt trong lọc uid nâng cao
[15/02/2023 - Fplus > Fplus chrome > Comment like seeding bằng page ] [Từ đề xuất nhóm] Thêm tích Xóa id đã chạy với comment like seeding bằng page
[15/02/2023 - Fplus > Fplus chrome > Rating page ] [Từ đề xuất nhóm] Thêm giới hạn page và giới hạn tài khoản trên page ở mục rating page
[15/02/2023 - Fplus > Sử dụng máy ảo > Đăng & chia sẻ bài viết & livestream lên nhóm > Copy bài viết từ uid] [Từ đề xuất nhóm] Thêm chọn bài theo thời gian ở mục copy bài viết trong tính năng đăng chia sẻ bài viết lên nhóm
[15/02/2023 - fplus token cookies] update thêm xóa tin nhắn trong fplus token cookies
[24/02/2023 - fplus,fpluscheduler>vượt check point>vượt cp282] update : thêm +84 khi lấy số từ bên site goodotp.xyz
[20/02/2023 - Fplus > Fplus chrome > Comment like group, comment like seeding ] Đề xuất: trả lời câu hỏi khi comment nhóm với nhóm xét duyệt comment
[15/02/2023 - Fplus> sử dụng máy ảo > Xác nhận kết bạn & kết bạn theo gợi ý ] Không chạy đúng số luồng ở tính năng xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý sử dụng máy ảo
[14/02/2023 - fplus>tìm uid>quét email, sđt từ cmt] quét đt trong cmt bị hiển thị lặp lại
[10/02/2023 - fplus>fpluschrome>chạy kịch bản> tương tác nhóm] thêm tính năng rời nhóm khi bị chặn cmt vào kịch bản
[15/02/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update site https://sell282.xyz/
[08/02/2023 - Fplus , Fplusscheduler > Quản lý tài khoản > Thiết lập thông tin check live ] Update thêm chọn check ngày tạo khi check live info chrome
[15/02/2023 - fplus, fpluscheduler] update : click vào use a different method khi login
[08/02/2023 - Fplus > Fplus chrome > Thiết lập quản trị viên page ] Update: hỗ trợ thêm cookie ở mục Mời quản trị viên page
[15/02/2023 - Fplus> Fplus Chrome > Comment like group ] Check tính năng comment like group lỗi khi tích trả lời comment đầu
[17/02/2023 - Fplus > Fplus chrome > Comment reply ] Check tính năng comment reply
[10/02/2023 - fplus>fpluschrome>đăng tường và page] đăng reel lên page không được, bị đăng vào tường
[10/02/2023 - Fplus>fpluschrome>quản lý tài khoản] lỗi cập nhật mail khi vượt cp 282
[01/02/2023 - Fplus>fpluschrome>quản lý tài khoản] vượt cp không chọn đúng mail với tài khoản có 2 mail
[03/02/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update: thêm trang https://otpngon.com/

VỚI FPLUS BẠN CÓ THỂ

Đăng tin lên nhóm

Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video, page, event...
Đăng trực tiếp giả lập nhiều ảnh
Đăng trực tiếp giả lập link website, link bài viết facebook
Đăng trực tiếp giả lập status
Đăng sản phẩm vào nhóm bán hàng
Đăng sản phẩm lên Market Place

Bạn bè

Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video, page, event lên tường bạn bè
Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint
Hủy kết bạn
Lấy bài từ page hoặc profile khác đăng lên tường
Tương tác bạn bè, nuôi nick fb, comment like bài viết của bạn bè
Hủy kết bạn hàng loạt (Tab đăng tường bạn bè)
Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint hình ảnh (Tab đăng tường bạn bè)
Hủy kết bạn hàng loạt (Tab đăng tường bạn bè)
Kết bạn từ file uid hoặc từ gợi ý facebook
Hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi
Tự động xác nhận kết bạn
Quét email sđt từ website diễn đàn

Pages

Lấy bài viết từ page khác đăng lên page bạn quản lí
Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video... lên page khác
Đăng trực tiếp giả lập nhiều ảnh lên page khác
Đăng trực tiếp giả lập status, link website, link bài viết facebook lên page
Đăng API ảnh, status, link website lên page khác
Mời tất cả bạn bè like page của bạn
Quét email sđt từ comment trong page, group, post...
Quét comment realtime (trước khi bị ẩn)
Tạo page & comment like seeding bài viết bằng Page

Fplus Chrome (Sử dụng nhiều tài khoản thông qua trình duyệt chrome)

Quản lý nhiều tài khoản
Đăng nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment up nhiều tài khoản sử dụng chrome
Tham gia nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Kết bạn từ uid, gợi ý nhiều tài khoản sử dụng chrome
Kết bạn người like comment bài viết nhiều tài khoản sử dụng chrome
Hủy bạn bè nhiều tài khoản sử dụng chrome
Chấp nhận kết bạn nhiều tài khoản sử dụng chrome
Lấy bài từ page, profile về trang cá nhân + page
Hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nhiều tài khoản sử dụng chrome
Đăng Market Place nhiều tài khoản sử dụng chrome
Đăng tường và page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment like seeding nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment like group nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment Tag nhiều tài khoản sử dụng chrome
Mời bạn bè vào nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Mời bạn bè like page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Tạo page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Chơi game nhiều tài khoản sử dụng chrome

Sử dụng máy ảo android (NoxPlayer hoặc LDPlayer)

Quản lý nhiều tài khoản trên máy ảo android
Kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Xác nhận kết bạn và hủy yêu cầu kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Hủy kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Tham gia nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Rời nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Đăng tường và chia sẻ bài viết lên nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Comment like seeding nhiều tài khoản trên máy ảo android
Comment like theo id nhiều tài khoản trên máy ảo android
Gửi tin nhắn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Mời bạn bè vào nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Thay đổi thông tin nhiều tài khoản trên máy ảo android
Bật 2fa nhiều tài khoản trên máy ảo android
Import danh bạ máy ảo nhiều tài khoản
Thiết lập proxy wifi nhiều tài khoản trên máy ảo android

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn kèm ảnh theo file uid
Gửi tin theo danh sách bạn bè của 1 uid
Gửi tin theo danh sách người like hoặc comment bài viết
Gửi tin theo danh sách thành viên nhóm
Gửi tin bằng page cho người đã inbox page, comment page

Comment

Tự động comment up tin đã đăng
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng của bạn bè
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng trong group
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng của page khác
Tag thành viên group, bạn bè vào bài đăng
Tự động comment lên page khác với tư cách Page

Gia nhập nhóm

Gửi yêu cầu gia nhập nhóm từ uid, theo từ khóa
Gia nhập nhóm có số thành viên lớn hơn x
Hỗ trợ gia nhập nhóm, mời nick của bạn vào các nhóm rao vặt
Tự động rời nhóm phải duyệt và có ít thành viên
Block admins của nhóm
Tham gia và xác nhận tham gia nhóm

Mời vào nhóm

Mời 1 hoặc nhiều bạn bè vào tất cả các nhóm của bạn
Mời tất cả bạn bè vào 1 nhóm của bạn
Mời bạn bè tham gia event
Join và xác nhận join nhóm
Xác nhận tất cả yêu cầu gia nhập nhóm
Mời bạn bè xem video LiveStream

Tìm UID nâng cao Graph Search

Tim nhóm, page, uid theo từ khóa
Tìm UID theo link kết quả tìm kiếm
Tìm bài viết theo từ khóa

Tìm UID

Tìm uid bạn bè của 1 người nào đó
Tìm uid thành viên nhóm
Tìm uid người đã like bài viết (Trang, Nhóm, Trang cá nhân)
Tìm uid người đã comment bài viết (Trang, Nhóm, Trang cá nhân)
Tìm uid người đã like Page ( với Page quản trị)
Tìm uid người tham gia event
Tìm uid người đã comment link
Tìm id page, group theo từ khóa
Lọc UID nâng cao với các thông tin: số bạn, số người follow, ngày đăng bài…
Thống kê lượt share công khai
Thống kê lượt like, comment, shares bên bài viết
Thống kê bài viết trên nhóm, trang cá nhân và Trang

FPlus đăng tin Tab

Chia sẻ đăng nhóm nhiều nick sử dụng tab
Comment up tin nhiều nick sử dụng tab
Tham gia nhóm nhiều nick sử dụng tab
Rời nhóm nhiều nick sử dụng tab
Kết bạn nhiều nick sử dụng Tab

FPlus Profile

Đăng bài lên nhiều tường cá nhân + page
Lấy bài từ page, profile về trang cá nhân + page
Copy album ảnh từ page, profile khác
Copy nhiều bài viết và album từ UID hoặc Page cho nhiều tài khoản
Hỗ trợ vượt checkpoint hình ảnh

FPlus Token & Cookie (Sử dụng nhiều tài khoản luân phiên, cùng lúc hỗ trợ reset Dcom)

Lấy token & cookie
Check token & cookie
Lấy cookie từ token
Đăng nhóm
Đăng tường bạn bè
Comment tường bạn bè
Comment group
Comment page
Like & comment seeding
Join nhóm
Add friend
Invite like page
Gửi tin nhắn
Invite 1 friend to all group
Invite all friend to group
Join & accept group
Gửi tin nhắn cho bạn bè
Accept friend request

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn