1616 Đánh giá

ShopePlus - Phần mềm hỗ trợ bán hàng

Đẩy sản phẩm
Quản lí chỉnh sửa sản phẩm
Tham gia flashsale & chương trình khuyến mãi
Copy sản phẩm từ shop khác
Gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng cũ
Gửi tin nhắn khi có đơn mới hoặc đơn đã giao..
Trả lời đánh giá

Tải xuống và dùng thử ngay

CHỨC NĂNG CÓ TRONG SHOPEPLUS

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn cho shop tìm được theo từ khóa
Gửi tin nhắn cho shop theo chuyên mục
Gửi tin nhắn cho người đánh giá sản phẩm
Gửi tin nhắn cho người đã inbox
Gửi tin nhắn cho khách hàng đã đặt hàng

Follow

Follow shop tìm được theo từ khóa
Follow shop theo chuyên mục
Follow người đánh giá sản phẩm

Copy sản phẩm

Copy sản phẩm từ shop khác
Copy sản phẩm tìm được theo từ khóa
Copy sản phẩm tìm được theo chuyên mục
Đăng sản phẩm hàng loạt

Quản lí và tự động đẩy sản phẩm

Chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt trên nhiều shop
Tự động đẩy sản phẩm
Tự động tham gia flashsale
Tự động tham gia chương trình khuyến mãi

Quản lí đơn hàng

Quản lý đơn hàng nhiều shop
In đơn hàng nhiều shop
Gửi tin khi có đơn mới và trạng thái đơn hàng
Trả lời đánh giá

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn