1199 Đánh giá

InstagramPlus - Phần mềm marketing Instagram

Tính năng của InstagramPlus Hướng dẫn sử dụng InstagramPlus Video hướng dẫn trên youtube

Bạn cần marketing trên Instagram, tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng...

Follow theo gợi ý hoặc uid
Unfollow theo điều kiện
Tương tác comment like theo uid
Đăng bài lên tường
Lập lịch chạy hàng ngày

Tải xuống và dùng thử ngay 7 ngày

Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=doKRopt1PVQ&list=PLOlwy9jxkiDNn_2K5802Aek8iqz5qROjJ

Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

[31/05/2023 - instagram>đăng nhập tài khoản>gửi tin nhắn] check lỗi : k gửi tin nhắn trên IG
[30/05/2023 - Instagramplus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản instagram > Gửi tin nhắn ] Check tính năng gửi tin nhắn theo user instagram
[16/05/2023 - Instagramplus> Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản instagram> Tương tác comment like theo uid ] Check tính năng comment like theo username instagram
[16/05/2023 - Instagramplus > Đăng nhập > tìm uid > Quét user name] Check tính năng Quét user name instagram
[28/04/2023 - instagram>đăng tường] update : thêm mục sửa ảnh hoặc folder khi đăng tường
[13/05/2023 - instagram>đăng tường] check lỗi : không xóa ảnh trong máy ảo
[16/05/2023 - instagram>đăng tường] check lỗi : k quét dc bài viết trên IG
[27/04/2023 - instagram>đăng tường] check lỗi : không nhấn vào allow
[22/04/2023 - IntagramPlus>đăng tường] check lỗi : không đăng video trên máy ảo IG
[17/04/2023 - Instagramplus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản instagram > Vượt checkpoint pass & hotmail ] Check tính năng Vươt check point pass và hotmail instagram
[04/04/2023 - instagram>sử dụng luân phiên tài khoản> gửi tin nhắn] check lỗi : không xóa UID instagram khi gửi tin nhắn
[04/04/2023 - instagram>đăng nhập tài khoản] update : thêm mục edit custom trên IG
[17/04/2023 - Instagramplus >Đăng nhập và sử dụng luân phiên tài khoản instagram > Quản lý tài khoản ] Update: khi sửa thông tin tài khoản ở quản lý tài khoản insta k tự nhảy chuột lên tài khoản đầu mà giữ ở tài khoản vừa sửa (giống Fplus Chrome)
[04/04/2023 - instagram>sử dụng luân phiên tài khoản> gửi tin nhắn] check lỗi: k gửi dc ký tự [u]
[17/04/2023 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên > Change info ] Check tính năng Change ava instagramplus sử dụng máy ảo
[04/04/2023 - instagram>đăng tường] check lỗi : click vào đăng story khi đăng tường
[17/04/2023 - Instagramplus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản instagram > Import proxy ssh ] Update: thêm tích chọn Import proxy cho tài khoản chưa có proxy hoặc proxy lỗi ở mục Import proxy ssh của instagram tương tự fplus
[29/03/2023 - instagram>đăng tường] sai trạng thái khi đăng tường IG
[17/04/2023 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên > Change info ] Check tính năng veri hotmail instagram
[23/03/2023 - instagram>đăng tường] check lỗi: k nhấn vào "next" khi đăng ảnh trên tường IG
[23/03/2023 - instagram>lập lịch hàng ngày,tương tác realtime] update : nút chọn tài khoản ở tab tương tác realtime,lập lịch hàng ngày
[04/03/2023 - instagram>đăng tường] update : thêm chọn folder video và xóa video sau khi đăng
[01/03/2023 - instagram>đăng tường>đăng video] update mới : click vào ok khi đăng video lên instagram
[21/02/2023 - Instagramplus> Sử dụng luân phiên tài khoản instagram> Tương tác luân phiên nhiều tài khoản ] Check tính năng comment like theo link với instagram
[03/02/2023 - Instagramplus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản instagram> Tương tác like comment theo uid , Sử dụng luân phiên tài khoản instagram> Tương tác luân phiên tài khoản ] Check tính năng comment like theo user với instagram
[03/02/2023 - Instagramplus > tìm uid ] Check nút lưu ra file csv ở mục tìm uid instagram
[04/01/2023 - Instagramplus > Đăng nhập ] Import custom tài khoản insta nhập sai proxy
[30/12/2022 - instagramplus>đăng tường] không nhập nội dung khi đăng tường
[17/12/2022 - Instagramplus> Sử dụng luân phiên tài khoản instagram> Tương tác luân phiên nhiều tài khoản ] Check tính năng comment like seeding insta k ấn like acc bật chế độ ban đêm
[27/12/2022 - instagram>sử dụng luân phiên tài khoản> tương tác luân phiên tài khoản] update : change pass random
[10/12/2022 - Instagramplus> Unfollow] Check tính năng unfollow insta sử dụng chrome
[08/12/2022 - instagramplus>đăng nhập và sử dụng nhiều tk>tương tác cmt like theo uid] không cmt được khi chạy tương tác uid
[19/12/2022 - instagram>đăng nhập tài khoản> unfollow] check lỗi : click vào nhầm gửi tin nhắn
[12/11/2022 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên > Tương tác luân phiên nhiều tài khoản ] Check tính năng comment reply
[20/10/2022 - instagram>đăng nhập tài khoản] update : thêm useragent khi import acc
[02/11/2022 - instagramplus> sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > change info] Update mới: lưu những mail chưa veri thành công ra ô mail lỗi
[02/11/2022 - Instagramplus ] Đề xuất thêm tính năng download ảnh từ instagram theo profile
[04/10/2022 - instagram>đăng nhập tài khoản] update : xóa cache khi đóng chrome
[28/10/2022 - instagram>sử dụng luân phiên tài khoản>change info] check lỗi : very mail với acc giao diện mới
[30/09/2022 - instagram>sử dụng luân phiên tài khoản> change info] check lỗi : không xóa mail khi very xong
[30/09/2022 - instagram>lập lịch hàng ngày] update : view khám phá trên instagram với acc giao diện mới
[30/09/2022 - instragram>lập lịch hàng ngày] update : thêm random hành động khi lập lịch hàng ngày
[13/09/2022 - Instagramplus > Lập lịch hàng ngày ] Check tính năng xem khám phá instagram
[16/09/2022 - insragram>lập lịch hàng ngày] update : tích chọn random acc
[16/09/2022 - instagram>lập lịch hàng ngày] update : gửi tin nhắn ở lập lịch hàng ngày
[31/08/2022 - instagram>sử dụng luân phiên tài khoản>change info] check lỗi : mail bật pop3 nhưng tool vẫn mở chrome để lấy code
[20/09/2022 - Instagram>lập lịch hàng ngày] lập lịch đăng bài bị thiếu ảnh
[23/09/2022 - instagram>lập lịch dăng bài, đăng tin] update : thêm random ảnh trong folder
[20/09/2022 - instagram>đăng tường] update : đăng video trên instagram
[13/09/2022 - Instagram > Đăng tường] Check lỗi: Đăng IG qua giả lập cookie
[13/07/2022 - Instagram > Sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > Tương tác luân phiên nhiều tài khoản] Check lỗi: Không vào được bài viết để comment
[29/06/2022 - Instagramplus > Tương tác realtime ] Check tính năng like comment bài mới theo uid instagram
[04/07/2022 - Instagram > Đăng nhập và sử dụng nhiều tk Insta > Tương tác like cmt theo ID] Check lỗi: Cmt bài viết đã like IG
[21/06/2022 - Instagram > Sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > Tương tác luân phiên nhiều tài khoản] Check lỗi: Chỉ like mà không comment
[14/06/2022 - instagram>sử dụng luân phiên tài khoản> tương tác luân phiên tài khoản] check lỗi : không comment đúng comment mà tích chọn
[14/06/2022 - Instagram > Sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > Change info ] Check lỗi: Không change được avat
[14/06/2022 - Instagram > Sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > Tương tác luân phiên nhiều tài khoản] Check lỗi: Không tương tác IG
[11/06/2022 - instagramplus>tương tác cmt like theo uid] chạy cmt chrome không cmt đủ nội dung
[11/06/2022 - Instagram > Đăng nhập và sử dụng nhiều tk Insta > Delete photo] Check lỗi: Chạy giả lập cookie IG
[09/06/2022 - Instagram > Đăng nhập và sử dụng nhiều tk Insta ] Check lỗi: Không quét được số lượt follow following
[03/06/2022 - Instagramplus> Đăng nhập tài khoản ] Lỗi thêm tài khoản vào insta k hiện tên và số follow
[06/06/2022 - Instagram > Đăng nhập và sử dụng nhiều tk Insta ] Check lỗi: Check live info chrome - IG bị notlive
[02/06/2022 - Instagramplus > Đăng nhập ] Update: thêm tính năng tạo category và thêm tài khoản vào cate được chọn với instagram
[06/06/2022 - Instagram > Đăng nhập và sử dụng nhiều tk Insta ] Check lỗi: Không tắt chrome và chuyển nick khi login sai thông tin
[01/06/2022 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên tài khoản instagram > change info > change ava ] Check tính năng change ava insta với acc đã có ava
[01/06/2022 - Instagramplus > Đăng nhập ] Update: click Save Info khi login chrome instagram
[03/06/2022 - instagramplus>đăng tường] đăng tường insta không chạy đúng theo tạm dừng
[01/06/2022 - insrgram>đăng nhập>unfollow] check lỗi : k unfollow
[08/06/2022 - Instagramplus > tìm uid ] Update: thêm tìm uid insta ở mục khám phá
[17/06/2022 - instagramplus> đăng tường ] check lỗi: chọn từ page profile k coppy được video và nhiều bài
[16/05/2022 - Instagram>lập lịch hàng ngày> lập lịch đăng tường] không quét được bài theo place, không đăng được bài lên lịch
[09/05/2022 - Instagram > Sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > Gửi tin nhắn] Đề xuất: Thêm tích chọn Xóa UID/user name sau khi chạy xong
[04/05/2022 - InstagramPlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản] Check lỗi: Không login được IG bằng cookie
[16/05/2022 - Instagram > Đăng nhập và sử dụng nhiều tk Insta > Unfollow] Check lỗi: Unfollow máy ảo IG
[20/04/2022 - Instagram>sử dụng luân phiên>tương tác luân phiên nhiều tài khoản] không tương tác được bằng giả lập
[04/04/2022 - instagramplus> sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > tương tác luân phiên nhiều tìa khoản ] update mới: tương tác bài trên home
[24/03/2022 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên > Tương tác luân phiên nhiều tài khoản ] Check tính năng comment trả lời comment instagram
[25/03/2022 - Instagramplus > Đăng tường ] Update : thêm chọn tài khoản ở tính năng đăng tường instagram tương tự mục sử dụng luân phiên
[22/03/2022 - Instagram > Sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > Tương tác luân phiên nhiều tài khoản] Check lỗi: Comment seeding reply IG
[25/03/2022 - instagram > sử dụng luân phiên nhiều tài khoản> tương tác luân phiên nhiều tài khoản ] check lỗi : sửa, xóa move up không hoạt động
[07/03/2022 - instagram>đăng nhập tài khoản] check lỗi : không xóa chrome ở bên instagram
[25/03/2022 - instagram>sử dụng luân phiên tài khoản> tương tác luân phiên tài khoản] check lỗi : comment like bài viết
[25/03/2022 - Instagramplus ] Update dùng instagram ver 218 trên máy ảo android
[19/02/2022 - instagram>đăng nhập tài khoản] check lỗi : sai cột trạng thái khi check live và login ld
[21/01/2022 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên > Change info ] Check tính năng: change ava insta sử dụng máy ảo
[03/01/2022 - Instagram > Đăng nhập và sử dụng nhiều tk Insta ] Đề xuất: Click Yes khi vượt cp mail thành công
[21/01/2022 - instagram > đăng nhập tài khoản] Lỗi vượt checkpoint hotmail instagram
[21/01/2022 - instagram>đăng tường] update : thêm copy từ link bài viết trên instragram
[12/01/2022 - Instagramplus > Đăng tường> tích chrome ] Check tinh năng đăng tường instargam sử dụng chrome
[17/11/2021 - instagram>đăng tường] update : tíc chọn xóa hashtag
[12/11/2021 - Instagram >lập lịch hàng ngày ] Check lỗi: Không tắt chrome sau khi chạy xong
[12/11/2021 - instagramplus>đăng nhập và sử dụng nhiều tk] đề xuất: thêm option random ua chrome trong instagramplus
[12/11/2021 - Instagram > Sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > Tương tác luân phiên nhiều tài khoản] Đề xuất: Reply comment trên Instagram
[05/11/2021 - instagram > đăng nhập tài khoản] Lỗi login máy ảo insta
[09/11/2021 - Instagram > Đăng tường] Check lỗi: Đăng tường Insta máy ảo
[25/10/2021 - Instagram > Lập lịch hàng ngày ] Check lỗi: Không tắt chrome sau khi chạy xong
[15/10/2021 - instagram>sử dụng luân phiên tài khoản> tương tác luân phiên tài khoản] check lõi : tương tác tren instagram
[12/11/2021 - instagramplus>đăng tường] check lỗi đăng tường insta dùng máy ảo
[23/09/2021 - instagramplus>đăng nhập và sử dụng nhiều tk>gửi tin nhắn] check lỗi gửi tin nhắn bằng chrome
[22/09/2021 - Instagram> sử dụng luân phiên> change info] Lỗi change info insta

CHỨC NĂNG CÓ TRONG INSTAGRAMPLUS

Follow

Follow theo gợi ý
Follow theo uid
Follow theo người follow hoặc following của uid
Follow theo người comment like bài viết

Unfollow

Unfollow theo nhiều điều kiện

Tìm UID

Tìm uid follow uid
Tìm uid following của uid
Tìm uid comment bài viết
Tìm uid like bài viết

Tương tác comment like

Tương tác comment like bạn bè
Tương tác comment like danh sách uid
Tương tác comment like người like comment bài viết
Tương tác comment like người folow hoặc following của uid

Lập lịch hàng ngày

Lập lịch follow theo gợi ý
Lập lịch follow theo uid
Lập lịch unfollow
Lập lịch đăng tin lên tường

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn