1475 Đánh giá

InstagramPlus - Phần mềm marketing Instagram

Tính năng của InstagramPlus Hướng dẫn sử dụng InstagramPlus Video hướng dẫn trên youtube

Bạn cần marketing trên Instagram, tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng...

Follow theo gợi ý hoặc uid
Unfollow theo điều kiện
Tương tác comment like theo uid
Đăng bài lên tường
Lập lịch chạy hàng ngày

Tải xuống và dùng thử ngay 7 ngày

Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=doKRopt1PVQ&list=PLOlwy9jxkiDNn_2K5802Aek8iqz5qROjJ

Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

[09/07/2024 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên tài khoản instagram> Change Info] Check tính năng bật 2fa cho instagram
[08/07/2024 - Instagramplus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản instagram ] Update: vượt checkpoint gửi mã về mail cho insta với email của tài khoản là mail tm
[02/07/2024 - Instagramplus > Đăng nhập] Update: Báo đúng trạng thái khi check live & login chrome instagram
[25/06/2024 - Instagramplus > Đăng nhập và quản lý nhiều tài khoản instagram ] [Từ đề xuất nhóm] Thêm nút dừng khi chuột phải chọn tính năng check live hay login ở quản lý tài khoản instagram
[24/05/2024 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > Change info] Lỗi change info chuyển sang tài khoản công việc
[24/05/2024 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên nhiều tài khoản instagram> Gửi tin nhắn ] Tích lặp lại ở mục gửi tin nhắn instagram luân phiên nhiều tài khoản k hoạt động
[24/05/2024 - Instagramplus > Đăng tường ] Đế xuất thêm tích chọn add location khi đăng bài lên instagram
[24/05/2024 - Instagram > Lập lịch hàng ngày > gửi tin nhắn uid ] Update tắt chrome khi gặp diện checkpoint ở Instgram khi chạy tính năng
[24/05/2024 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên tài khoản instagram> Change info ] Update bật 2fa cho instagram có nhiều profile
[24/05/2024 - Instagramplus ] Update: Click "Dismiss" khi login instagram chrome gặp thông báo về bảo mật
[24/04/2024 - Instagramplus > Quản lý tài khoản ] Update: Hỗ trợ lọc nhiều user ở ô Tìm kiếm trên Quản lý tài khoản instagram
[23/04/2024 - Instagramplus> Đăng tường ] Check tính năng đăng tường instagram
[01/04/2024 - Instagramplus > Các tính năng gửi tin nhắn sử dụng chrome ] Update: thay đổi cơ chế gửi tin qua chrome với instagram
[19/03/2024 - Instagramplus > Đăng nhập ] Đề xuất: đổi link login insta chrome
[20/02/2024 - Instagramplus ] Lỗi: không hiển thị đủ category khi chọn tài khoản instagram
[02/02/2024 - Instagramplus > Đăng tường ] Check tính năng đăng tường instagram
[02/02/2024 - Instagram>tìm UID>tìm UID like,comment bài viết] check lỗi : không tìm UID like bài viết trên IG
[02/02/2024 - Instagram> Sử dụng luân phiên tài khoản instagram> Thay đổi thông tin] Check tính năng thay đổi thông tin instagram
[25/12/2023 - IG >đăng tường] update : đăng tường IG với giao diện mới
[25/12/2023 - IG >đăng tường] check lỗi : không đăng video IG với version 218
[25/12/2023 - IG>check live và login ] check lỗi : không cập nhật tên ở IG
[25/12/2023 - Instagram>login, vượt cp] update : nhán vào "OK" khi bị cp comment
[25/12/2023 - IG ] check lỗi : k xóa chromeprofile
[25/12/2023 - IG>đang video] update : thêm nhấn vào nút kéo để video không bị co
[25/12/2023 - Instagram>đăng tường] check lỗi : k đăng video trên IG
[20/10/2023 - Instagramolus> Sử dụng luân phiên tài khoản instagram> Tương tác luân phiên nhiều tài khoản ] Check tính năng like comment insta ở mục Sử dụng instagram tương tác luân phiên
[07/10/2023 - Instagram>sử dụng luân phiên>change pass] check lỗi : k nhấn vào change pass
[25/12/2023 - Instagramplus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản instagram> Gửi tin nhắn ] Update thay đổi cơ chế tính năng gửi tin nhắn theo user instagram
[04/10/2023 - instagram>sử dụng luân phiên tài khoản> tương tác luân phiên tài khoản] update : them tính năng lưu bài viết trên IG
[20/09/2023 - Instagram > Follow theo gợi ý và uid] Check lỗi : Follow theo uid
[25/12/2023 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên > Change info ] Check tính năng: change giới tính instagram
[25/12/2023 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên tài khoản instagram> Change info ] Check tính năng change pass instagram
[15/08/2023 - instagramplus> đăng tường ] Check lỗi: Tự tích chọn tất cả khi tích xóa bài ở đăng tường
[25/12/2023 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên > Change info ] Update: thêm tich chuyển sang tài khoản cá nhân và chuyển sang tài khoản doanh nghiệp với instagram
[04/08/2023 - instagram > lập lịch hàng ngày / đăng tường > chọn từ profile] Lỗi copy bài viết instagram
[25/12/2023 - Instagramplus > Đăng tường, Instagramplus >Lập lịch hàng ngày > Hẹn giờ đăng bài ] Update: Hỗ trợ thêm tích chọn kích thước gốc khi đăng ảnh và video instagram
[04/08/2023 - instagram> Đăng tường ] Check lỗi: Nút chọn tất cả nội dung lỗi
[26/07/2023 - instagramplus> sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > tương tác luân phiên nhiều tìa khoản ] Check lỗi: tương tác comment like home không theo thiết lập
[25/12/2023 - Instagramplus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản instagram> Tương tác like comment theo uid ] Update: tính năng comment theo user insta bỏ qua bài ghim
[14/08/2023 - instagram>sử dụng luân phiên tài khoản] update : hiện thị cột mail|pass mail
[17/07/2023 - Instagramplus > Lập lịch hàng ngày ] Check tính năng lập lịch đăng tường instagram không tắt chrome sau khi đăng
[06/07/2023 - Instagramplus> Đăng tường ] Update: thêm tích chọn kích thước gốc khi đăng video insta
[29/06/2023 - Instagramplus > Đăng tường, Instagramplus >Lập lịch hàng ngày > Hẹn giờ đăng bài ] Update: thêm random video trong folder khi đăng insta và tích lấy nội dung từ tiêu đề video ở các tính năng đăng bài instagram
[21/06/2023 - Instagramplus > Unfollow , Sử dụng luân phiên tài khoản > Unfollow ] Check tính năng unfollow instagram
[05/07/2023 - instagram>change info] đề xuất : bật 2fa instagram trên chrome
[14/06/2023 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên > Change info ] Update: Nhập lại email nếu k có code gửi về mail khi veri mail cho instagram
[14/06/2023 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên > Change info ] Check tính năng veri mail cho insta k lấy được code
[05/07/2023 - instagram>đăng nhập tài khoản>gửi tin nhắn] check lỗi : k gửi tin nhắn trên IG
[30/05/2023 - Instagramplus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản instagram > Gửi tin nhắn ] Check tính năng gửi tin nhắn theo user instagram
[16/05/2023 - Instagramplus> Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản instagram> Tương tác comment like theo uid ] Check tính năng comment like theo username instagram
[16/05/2023 - Instagramplus > Đăng nhập > tìm uid > Quét user name] Check tính năng Quét user name instagram
[28/04/2023 - instagram>đăng tường] update : thêm mục sửa ảnh hoặc folder khi đăng tường
[13/05/2023 - instagram>đăng tường] check lỗi : không xóa ảnh trong máy ảo
[05/07/2023 - instagram>đăng tường] check lỗi : k quét dc bài viết trên IG
[27/04/2023 - instagram>đăng tường] check lỗi : không nhấn vào allow
[22/04/2023 - IntagramPlus>đăng tường] check lỗi : không đăng video trên máy ảo IG
[17/04/2023 - Instagramplus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản instagram > Vượt checkpoint pass & hotmail ] Check tính năng Vươt check point pass và hotmail instagram
[04/04/2023 - instagram>sử dụng luân phiên tài khoản> gửi tin nhắn] check lỗi : không xóa UID instagram khi gửi tin nhắn
[04/04/2023 - instagram>đăng nhập tài khoản] update : thêm mục edit custom trên IG
[17/04/2023 - Instagramplus >Đăng nhập và sử dụng luân phiên tài khoản instagram > Quản lý tài khoản ] Update: khi sửa thông tin tài khoản ở quản lý tài khoản insta k tự nhảy chuột lên tài khoản đầu mà giữ ở tài khoản vừa sửa (giống Fplus Chrome)
[04/04/2023 - instagram>sử dụng luân phiên tài khoản> gửi tin nhắn] check lỗi: k gửi dc ký tự [u]
[17/04/2023 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên > Change info ] Check tính năng Change ava instagramplus sử dụng máy ảo
[04/04/2023 - instagram>đăng tường] check lỗi : click vào đăng story khi đăng tường
[17/04/2023 - Instagramplus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản instagram > Import proxy ssh ] Update: thêm tích chọn Import proxy cho tài khoản chưa có proxy hoặc proxy lỗi ở mục Import proxy ssh của instagram tương tự fplus
[29/03/2023 - instagram>đăng tường] sai trạng thái khi đăng tường IG
[17/04/2023 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên > Change info ] Check tính năng veri hotmail instagram
[23/03/2023 - instagram>đăng tường] check lỗi: k nhấn vào "next" khi đăng ảnh trên tường IG
[23/03/2023 - instagram>lập lịch hàng ngày,tương tác realtime] update : nút chọn tài khoản ở tab tương tác realtime,lập lịch hàng ngày
[04/03/2023 - instagram>đăng tường] update : thêm chọn folder video và xóa video sau khi đăng
[01/03/2023 - instagram>đăng tường>đăng video] update mới : click vào ok khi đăng video lên instagram
[21/02/2023 - Instagramplus> Sử dụng luân phiên tài khoản instagram> Tương tác luân phiên nhiều tài khoản ] Check tính năng comment like theo link với instagram
[03/02/2023 - Instagramplus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản instagram> Tương tác like comment theo uid , Sử dụng luân phiên tài khoản instagram> Tương tác luân phiên tài khoản ] Check tính năng comment like theo user với instagram
[03/02/2023 - Instagramplus > tìm uid ] Check nút lưu ra file csv ở mục tìm uid instagram
[04/01/2023 - Instagramplus > Đăng nhập ] Import custom tài khoản insta nhập sai proxy
[30/12/2022 - instagramplus>đăng tường] không nhập nội dung khi đăng tường
[17/12/2022 - Instagramplus> Sử dụng luân phiên tài khoản instagram> Tương tác luân phiên nhiều tài khoản ] Check tính năng comment like seeding insta k ấn like acc bật chế độ ban đêm
[27/12/2022 - instagram>sử dụng luân phiên tài khoản> tương tác luân phiên tài khoản] update : change pass random
[10/12/2022 - Instagramplus> Unfollow] Check tính năng unfollow insta sử dụng chrome
[08/12/2022 - instagramplus>đăng nhập và sử dụng nhiều tk>tương tác cmt like theo uid] không cmt được khi chạy tương tác uid
[19/12/2022 - instagram>đăng nhập tài khoản> unfollow] check lỗi : click vào nhầm gửi tin nhắn
[12/11/2022 - Instagramplus > Sử dụng luân phiên > Tương tác luân phiên nhiều tài khoản ] Check tính năng comment reply
[20/10/2022 - instagram>đăng nhập tài khoản] update : thêm useragent khi import acc
[02/11/2022 - instagramplus> sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > change info] Update mới: lưu những mail chưa veri thành công ra ô mail lỗi
[02/11/2022 - Instagramplus ] Đề xuất thêm tính năng download ảnh từ instagram theo profile
[04/10/2022 - instagram>đăng nhập tài khoản] update : xóa cache khi đóng chrome
[28/10/2022 - instagram>sử dụng luân phiên tài khoản>change info] check lỗi : very mail với acc giao diện mới
[30/09/2022 - instagram>sử dụng luân phiên tài khoản> change info] check lỗi : không xóa mail khi very xong
[30/09/2022 - instagram>lập lịch hàng ngày] update : view khám phá trên instagram với acc giao diện mới
[30/09/2022 - instragram>lập lịch hàng ngày] update : thêm random hành động khi lập lịch hàng ngày
[13/09/2022 - Instagramplus > Lập lịch hàng ngày ] Check tính năng xem khám phá instagram
[16/09/2022 - insragram>lập lịch hàng ngày] update : tích chọn random acc
[16/09/2022 - instagram>lập lịch hàng ngày] update : gửi tin nhắn ở lập lịch hàng ngày
[31/08/2022 - instagram>sử dụng luân phiên tài khoản>change info] check lỗi : mail bật pop3 nhưng tool vẫn mở chrome để lấy code
[20/09/2022 - Instagram>lập lịch hàng ngày] lập lịch đăng bài bị thiếu ảnh
[23/09/2022 - instagram>lập lịch dăng bài, đăng tin] update : thêm random ảnh trong folder
[20/09/2022 - instagram>đăng tường] update : đăng video trên instagram
[13/09/2022 - Instagram > Đăng tường] Check lỗi: Đăng IG qua giả lập cookie
[13/07/2022 - Instagram > Sử dụng luân phiên nhiều tài khoản > Tương tác luân phiên nhiều tài khoản] Check lỗi: Không vào được bài viết để comment
[29/06/2022 - Instagramplus > Tương tác realtime ] Check tính năng like comment bài mới theo uid instagram
[04/07/2022 - Instagram > Đăng nhập và sử dụng nhiều tk Insta > Tương tác like cmt theo ID] Check lỗi: Cmt bài viết đã like IG

CHỨC NĂNG CÓ TRONG INSTAGRAMPLUS

Follow

Follow theo gợi ý
Follow theo uid
Follow theo người follow hoặc following của uid
Follow theo người comment like bài viết

Unfollow

Unfollow theo nhiều điều kiện

Tìm UID

Tìm uid follow uid
Tìm uid following của uid
Tìm uid comment bài viết
Tìm uid like bài viết

Tương tác comment like

Tương tác comment like bạn bè
Tương tác comment like danh sách uid
Tương tác comment like người like comment bài viết
Tương tác comment like người folow hoặc following của uid

Lập lịch hàng ngày

Lập lịch follow theo gợi ý
Lập lịch follow theo uid
Lập lịch unfollow
Lập lịch đăng tin lên tường

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn