Tải phần mềm tự động đăng tin Facebook FPlus REQUIRES WINDOWS RATING:
5 (6624 ratings )
Free

Tải xuống phần mềm tự động đăng tin quảng cáo Facebook FPlus

Tính năng trong FPlus Hướng dẫn sử dụng FPlus Video hướng dẫn trên youtube

Bạn đang bán hàng qua mạng, và chưa có giải pháp marketing sản phẩm hiệu quả. FPlus chính là lựa chọn số 1 trong marketing facebook.

Dễ dàng sử dụng

Liên tục cập nhật chức năng mới

Dùng thử 7 ngày đầy đủ chức năng

Tải xuống FPlus 4.9.0.4 và dùng thử ngay 7 ngày
Phiên đầy đủ tính năng
Download English Version
FPlus with English language.

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET

Yêu cầu IE8 trở lên: Download IE9 32bit, Download IE9 64bit, Download IE11

Hỗ trợ reset các loại Dcom USB 4G Huawei E3372 Hilink, Huawei E3276 Hilink, JAZZ, USB 3G MF190 (GEZGIN, Vinaphone MF190) và các loại dùng phần mềm kết nối RAS Chi tiết, HMA v2.8 Download HMA v2.8

Hỗ trợ SSH với Bitvise SSH Download Bitvise SSH


Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=wp-HNUvZ1y8&list=PLOlwy9jxkiDNFVqhwtTHYYDbVJNHRCKOu

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Cài đặt Microsoft .NET Framework 4.0 nếu chưa có. Reset máy sau khi cài thành công. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET
Bước 2: Cài đặt FPlus bằng cách chạy file FPlus_Vx.x.exe trong file tải về.
Bước 3: Nếu không hiện trang LoginFb khi bật phần mềm: đặt dns google và xóa file hoặc ip facebook trong file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Bước 4: Xem thêm các hướng dẫn fix lỗi tại : Hướng dẫn Fix lỗi phần mềm
Bước 5: Xem hướng dẫn sử dụng tại : Hướng dẫn chia sẻ , Hướng dẫn khác

Release notes:

[31/05/2023 - fpluscheduler>vượt cp hotmail] update : nhấn vào "không, cảm ơn" khi thông báo " không còn cần đến mật khẩu"
[30/05/2023 - Fplus > Các mục có nút Chọn từ page > Lấy từ tiktok ] Check tính năng lấy video từ id tiktok trên fplus k hiện đủ video
[29/05/2023 - Fplus > Đăng nhập fb > Gửi tin nhắn > Tự động gửi tin nhắn ] Check tính năng Tự động gửi tin nhắn
[26/05/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Rating page ] Check tính năng rating page với tài khoản hiện cửa sổ chọn đối tượng
[29/05/2023 - Fplus > Fplus chrome] Update: thêm chấp nhận lời mời quản trị page ở fplus chrome
[29/05/2023 - Fplus > Fplus Profile > Đăng tường profile & page > Lấy bài từ page hoặc profile khác ] check tính năng lấy bài từ uid ngược thứ tự trên uid gốc
[26/05/2023 - Fplus >FplusProfile > Đăng tường profile & page ] Lỗi không dùng proxy đã gán với tài khoản cá nhân ở Fplus profile
[26/05/2023 - fpluschrome>comment like seeding bằng page] update : nhập nội dung khi share tường
[26/05/2023 - Fplus> Fpluschorne> Tham gia nhóm] Check lỗi : Tham gia nhóm theo từ khóa vào nhầm newfeed nhóm
[29/05/2023 - Fplus > Đăng nhập fb > Lên lịch đăng trên page, nhóm quản lý > lên lịch reel ] check tính năng lên lịch reel k tải đúng mô tả đã thêm
[26/05/2023 - Fplus > Fplus chrome > Mời bạn bè vào nhóm ] Check tính năng mời bạn bè vào nhóm
[30/05/2023 - fpluschrome>gửi tin nhắn và trả lời tin nhắn] update : chọn video khi gửi tin nhắn
[20/05/2023 - fplusprofile>đăng tường page và profile] đăng bài viết bị x2 bài viết với page thường
[20/05/2023 - Fplus> Fplus chrome > Đăng story ] Update: thêm tích lưu danh sách tài khoản ở tính năng đăng story như đăng tường và page
[20/05/2023 - Fplus > Fplus chrome > Quản lý tài khoản ] Kết bạn chéo www ở fplus chrome không ấn xác nhận
[18/05/2023 - Fplus > Fplus chrome> Đăng tường & page ] Check hiển thị danh sách page ở tính năng đăng tường & page
[18/05/2023 - Fplus > Fplus chrome > Comment reply ] Check tính năng comment reply không comment kèm ảnh
[18/05/2023 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Lỗi k chọn ảnh khi đăng với 1 số page
[17/05/2023 - Fplus, Fplusscheduler > quản lý tài khoản > bật pop3 hotmail] update đẩy nhanh tốc độ bật pop3 hotmail
[17/05/2023 - Fplus> Fplus chrome > Sửa id lấy bài ] Update: xóa uid lấy bài hàng loạt ở quản lý tài khoản
[19/05/2023 - Fplus> Đăng nhập fb > Mời vào nhóm > Mời người like page vào nhóm ] Check tính năng mời người like page vào nhóm
[16/05/2023 - fplus>fpluschrome>comment like seeding bằng page] check lỗi : k chạy theo thứ tự acc
[15/05/2023 - Fplus > Fplus chrome > Đăng nhóm ] Check tính năng Đăng nhóm bằng page profile
[16/05/2023 - fplus>sử dụng máy ảo>change info] update : nhấn vào "go back" khi change info
[13/05/2023 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Update: thêm cài đặt số luồng load page khi chọn tài khoản ở đăng tường & page
[15/05/2023 - Fplus > Fplus profile > Đăng tường profile & page > Chọn từ page ] Check tính năng chọn bài từ page k đủ limit
[16/05/2023 - fplus>đăng nhập fb>gửi tin nhắn] check lỗi : k load đủ page
[16/05/2023 - fpluschrome>sửa marketPlace] update : trả lời tin nhắn trên marketplace với giao diện mới
[11/05/2023 - Fplus> Fplus Chrome > Chạy kịch bản > Copy bài viết ] Check tính năng copy bài viết chạy kịch bản
[10/05/2023 - Fplus > Fplus chrome > Comment like seeding ] Check tính năng share bài viết lên tường với link reel ở comment like seeding
[10/05/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Đăng tường & page ] Check tính năng comment sau khi đăng reel
[10/05/2023 - Fplus > Fplus chrome > Comment like seeding ] Check tính năng tag bạn bè khi comment ở comment like seeding
[10/05/2023 - Fplus > Fplus chrome > Xóa bài viết và comment] Update: tích chọn xóa tất cả comment trong tài khoản nhanh ở nhật ký hoạt động
[10/05/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update: random pass cả chữ và số khi reset pass qua mail
[10/05/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update: Click continue để truy cập hotmail
[13/05/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update: thêm change ngôn ngữ khác tiếng việt và tiếng anh cho tài khoản khi vượt 282
[10/05/2023 - fpluschrome>vượt 282] [nhiều người gặp] update : nhấn vào thêm sdt khi vượt 282
[10/05/2023 - fpluschrome>comment seeding comment] check lỗi : vào watch khi comment seeding comment
[10/05/2023 - Fplus > Fplus chrome> Kết bạn từ uid, gợi ý ] Update: Hỗ trợ spin random nội dung gửi tin nhắn ở mục Kết bạn từ uid gợi ý
[28/04/2023 - Fplus > Đăng nhập fb > Comment > Xóa bài đã đăng ] Không load đc nhóm quản trị ở mục xóa bài đã đăng
[27/04/2023 - fplus>fpluschrome>đăng tường và page] check lỗi : k click vào publish
[28/04/2023 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page > Đăng reel ] Check tính năng: Đăng reel báo sai trạng thái
[27/04/2023 - fplus>đăng nhập fb>auto login] Check lỗi : login sai tên cửa sổ
[28/04/2023 - Fplus, Fplusscheduler > Quản lý tài khoản > Hotmail ] Update: Thêm tính năng xóa hộp thư hotmail
[27/04/2023 - fplusprofile>đăng video] check lỗi : k chọn folder video ở tab fplusprofile
[27/04/2023 - fplus>gửi tin nhắn bằng page] [Nhiều người gặp] k chọn đúng page khi gửi tin nhắn bằng page với page nhắn tin là page truyền thống
[27/04/2023 - fpluschrome>comment like seeding] check lỗi : hiện thị sai ID comment
[28/04/2023 - Fplus, Fplusscheduler > Vượt checkpoint 282] Check lỗi vượt 282 k lấy đc ảnh từ web
[28/04/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Đăng nhóm > Mở bài viết] Update: Import file danh sách bài viết dạng xml gôp danh sách bài nếu import file khác nhau
[28/04/2023 - fpluschrome>vượt cp pass, ngày sinh, hotmail] update : thêm nhấn vào "tiếp tục" rồi đổi pass
[26/04/2023 - fpluschrome>đăng tường và page> đăng video] update : tắt chrome khi gặp thông báo chặn khi đăng reels
[28/04/2023 - Fplus > Fplus chrome > Đăng nhóm > Mở bài viết > Chọn bài từ page , Đăng tường & page > Mở bài viết > Chọn bài từ page ] Update: thêm thêm vào cuối nội dung và thay thế từ khóa ở phần chọn bài từ page trong các tính năng đăng bài
[17/04/2023 - Fplus > Fplus chrome > Đăng nhóm] Check tính năng chia sẻ bài viết nhóm (lỗi theo link chia sẻ)
[17/04/2023 - Fplus > Fplus chrome > Mời bạn bè vào nhóm] Check tính năng mời bạn bè vào nhóm
[17/04/2023 - Fplus > Đăng nhập fb > bạn bè > Kết bạn từ uid gợi ý ] KHông báo trạng thái khi tích chrome ở mục kết bạn uid (đăng nhập fb)
[22/04/2023 - fpluschrome>đăng tường và page>chọn từ page] check lỗi : k tải dc video tiktok trên fplus
[22/04/2023 - fpluschrome>comment like seeding comment] check lỗi : load vào profile người comment
[17/04/2023 - Fplus > Fplus chrome, Fplusscheduler > Tài khoản] Update: hỗ trợ thêm Primary location ở mục Import custom
[22/04/2023 - fplus>tìm UID>tìm ID group page profile] check lỗi : k load nhóm tài khoản quản trị
[28/04/2023 - Fplus > Fplus chrome > Tạo page ] [Nhiều người gặp] Check tính năng tạo page k thêm được sdt
[17/04/2023 - Fplus > Fplus chrome ] Update thêm tính năng tương tác bài theo hashtag với fb
[22/04/2023 - fplus>bạn bè>tương tác bạn bè] check lỗi : k tương tác bạn bè
[17/04/2023 - Fplus > Fplus Chrome ] Check tính năng reset pass qua mail
[17/04/2023 - Fplus > Fplus chrome > Hủy bạn bè > Xóa bạn bè theo uid ] Check tính năng hủy bạn bè theo file uid
[17/04/2023 - Fplus > Fplus profile > Đăng tường profile và page ] check tính năng lấy bài đăng tự động ở fplus profile
[17/04/2023 - Fplus> Đăng nhập FB > Graph Search > TÌm bài viết theo từ khóa ] Check tính năng tìm bài viết theo từ khóa
[17/04/2023 - Fplus , Fplusscheduler > Unlock hotmail phone ] Check tính năng Unlock hotmail phone không đợi get số theo delay
[22/04/2023 - fplus>tìm UID>quét sdt liên hệ page] không quét đc số like page với page profile
[17/04/2023 - Fplus > Fplus Chrome ] [Lỗi chung] Lỗi không comment ảnh khi khi chạy comment ở www
[22/04/2023 - fplus>gửi tin nhắn bằng page] check lỗi : k load đủ page
[17/04/2023 - Fplus > Đăng nhập fb > Tìm uid > Thống kê bài viết trên profile group page ] quét danh sách bài viết nhiều id
[15/04/2023 - fpluschrome>vượt cp>vượt cp hotmail] vượt cp hotmail với giao diện mới
[15/04/2023 - fpluschrome>comment like seeding] check lỗi : k cách ở tag comment
[22/04/2023 - fpluschrome>thiết lập quản trị viên page] check lõi : không xác nhận lời mời quản trị
[15/04/2023 - fpluschrome>comment like seeding] update : thêm nội dung dạng spin khi import comment
[15/04/2023 - fpluschrome>đang tường và page] update : thêm mục copy bài từ ngày
[17/04/2023 - Fplus > Đăng nhập fb > Page > Lên lịch đăng bài trên nhóm, page quản lý > Lên lịch reel ] Check tính năng lên lịch reel cho page
[17/04/2023 - Fplus > Fplus chrome > Quản lý tài khoản ] Check tính năng đếm số page khi check info chri hiển thị tối đa 20 page
[17/04/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Đăng tường & page > Chọn từ page > Chọn từ tiktok ] Update : thêm hỗ trợ tải video từ tiktok về dưới dạng reel với phần mềm fb
[17/04/2023 - Fplus> Fplus Chrome] Update: thêm tích chọn hiện cột token ở fplus chrome > quản lý tài khoản
[17/04/2023 - fpluschrome> quản lý tài khoản> vượt check point ngày sinh ] check lại vượt check point ngày sinh
[04/04/2023 - fpluschrome>đăng tường và page] update : thêm mục sửa thời gian đăng bài ở bên đăng tường và page
[17/04/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Đăng tường & page ] Check tính năng đăng reel
[04/04/2023 - fpluschrome>đăng tường và page> đăng video] check : không click vào public khi đăng reels
[17/04/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Rating page ] Check tính năng rating page: không thể điều chỉnh số tài khoản/ 1 link vượt quá 5
[31/03/2023 - fplus>sử dụng máy ảo] update : thêm chọn UID lấy bài khi import custom vào sử dụng máy ảo
[22/04/2023 - fpluschrome>xóa bài viết] check : không xóa bài viết trên nhóm
[17/04/2023 - fplus] Update: hỗ trợ lập lịch đăng reels cho page
[17/04/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Gửi tin nhắn và trả lời tin nhắn ] Update: thêm tích like comment ở tính năng gửi tin nhắn theo uid
[31/03/2023 - fpluschrome] check lỗi : k chạy lướt newfeed ở thiết lập nâng cao
[31/03/2023 - fpluschrome>đăng tường và page] update : thêm tích chọn lưu danh sách tài khoản
[17/04/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Chạy kịch bản ] Check tính năng chạy kịch bản đứng ở hành động view newfeed
[29/03/2023 - fplus> tìm UID > thống kê bài viết trên page, nhóm, profile ] check thống kê bài viết theo ngày trong Fplus không ra đủ bài
[29/03/2023 - fplus>join nhóm>claim as admin] check lỗi : không tải danh sách nhóm
[17/04/2023 - Fplus > Đăng nhập FB > Tìm UID > Thống kê bài viết trên profile group page ] Check tính năng thông kê bài viết theo link bài viết k quét được số like comment share với link bài trong nhóm
[17/04/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Comment like group ] Check tính năng Comment like group không truy cập nhóm comment
[31/03/2023 - fplus>tìm UID>quét nội dung comment] check lỗi : chỉ quét đc 355 comment bài viết
[17/04/2023 - Fplusscheduler > reset pass qua mail ] Check tính năng reset pass qua mail không random pass với ký tự *
[17/04/2023 - Fplus > Fplus chrome > Kháng Spam ] Check tính năng kháng spam
[27/03/2023 - FPlus > kịch bản] Copy bài viết từ tiktok douyin

VỚI FPLUS BẠN CÓ THỂ

Đăng tin lên nhóm

Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video, page, event...
Đăng trực tiếp giả lập nhiều ảnh
Đăng trực tiếp giả lập link website, link bài viết facebook
Đăng trực tiếp giả lập status
Đăng sản phẩm vào nhóm bán hàng
Đăng sản phẩm lên Market Place

Bạn bè

Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video, page, event lên tường bạn bè
Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint
Hủy kết bạn
Lấy bài từ page hoặc profile khác đăng lên tường
Tương tác bạn bè, nuôi nick fb, comment like bài viết của bạn bè
Hủy kết bạn hàng loạt (Tab đăng tường bạn bè)
Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint hình ảnh (Tab đăng tường bạn bè)
Hủy kết bạn hàng loạt (Tab đăng tường bạn bè)
Kết bạn từ file uid hoặc từ gợi ý facebook
Hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi
Tự động xác nhận kết bạn
Quét email sđt từ website diễn đàn

Pages

Lấy bài viết từ page khác đăng lên page bạn quản lí
Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video... lên page khác
Đăng trực tiếp giả lập nhiều ảnh lên page khác
Đăng trực tiếp giả lập status, link website, link bài viết facebook lên page
Đăng API ảnh, status, link website lên page khác
Mời tất cả bạn bè like page của bạn
Quét email sđt từ comment trong page, group, post...
Quét comment realtime (trước khi bị ẩn)
Tạo page & comment like seeding bài viết bằng Page

Fplus Chrome (Sử dụng nhiều tài khoản thông qua trình duyệt chrome)

Quản lý nhiều tài khoản
Đăng nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment up nhiều tài khoản sử dụng chrome
Tham gia nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Kết bạn từ uid, gợi ý nhiều tài khoản sử dụng chrome
Kết bạn người like comment bài viết nhiều tài khoản sử dụng chrome
Hủy bạn bè nhiều tài khoản sử dụng chrome
Chấp nhận kết bạn nhiều tài khoản sử dụng chrome
Lấy bài từ page, profile về trang cá nhân + page
Hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nhiều tài khoản sử dụng chrome
Đăng Market Place nhiều tài khoản sử dụng chrome
Đăng tường và page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment like seeding nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment like group nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment Tag nhiều tài khoản sử dụng chrome
Mời bạn bè vào nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Mời bạn bè like page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Tạo page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Chơi game nhiều tài khoản sử dụng chrome

Sử dụng máy ảo android (NoxPlayer hoặc LDPlayer)

Quản lý nhiều tài khoản trên máy ảo android
Kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Xác nhận kết bạn và hủy yêu cầu kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Hủy kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Tham gia nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Rời nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Đăng tường và chia sẻ bài viết lên nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Comment like seeding nhiều tài khoản trên máy ảo android
Comment like theo id nhiều tài khoản trên máy ảo android
Gửi tin nhắn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Mời bạn bè vào nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Thay đổi thông tin nhiều tài khoản trên máy ảo android
Bật 2fa nhiều tài khoản trên máy ảo android
Import danh bạ máy ảo nhiều tài khoản
Thiết lập proxy wifi nhiều tài khoản trên máy ảo android

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn kèm ảnh theo file uid
Gửi tin theo danh sách bạn bè của 1 uid
Gửi tin theo danh sách người like hoặc comment bài viết
Gửi tin theo danh sách thành viên nhóm
Gửi tin bằng page cho người đã inbox page, comment page

Comment

Tự động comment up tin đã đăng
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng của bạn bè
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng trong group
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng của page khác
Tag thành viên group, bạn bè vào bài đăng
Tự động comment lên page khác với tư cách Page

Gia nhập nhóm

Gửi yêu cầu gia nhập nhóm từ uid, theo từ khóa
Gia nhập nhóm có số thành viên lớn hơn x
Hỗ trợ gia nhập nhóm, mời nick của bạn vào các nhóm rao vặt
Tự động rời nhóm phải duyệt và có ít thành viên
Block admins của nhóm
Tham gia và xác nhận tham gia nhóm

Mời vào nhóm

Mời 1 hoặc nhiều bạn bè vào tất cả các nhóm của bạn
Mời tất cả bạn bè vào 1 nhóm của bạn
Mời bạn bè tham gia event
Join và xác nhận join nhóm
Xác nhận tất cả yêu cầu gia nhập nhóm
Mời bạn bè xem video LiveStream

Tìm UID nâng cao Graph Search

Tim nhóm, page, uid theo từ khóa
Tìm UID theo link kết quả tìm kiếm
Tìm bài viết theo từ khóa

Tìm UID

Tìm uid bạn bè của 1 người nào đó
Tìm uid thành viên nhóm
Tìm uid người đã like bài viết (Trang, Nhóm, Trang cá nhân)
Tìm uid người đã comment bài viết (Trang, Nhóm, Trang cá nhân)
Tìm uid người đã like Page ( với Page quản trị)
Tìm uid người tham gia event
Tìm uid người đã comment link
Tìm id page, group theo từ khóa
Lọc UID nâng cao với các thông tin: số bạn, số người follow, ngày đăng bài…
Thống kê lượt share công khai
Thống kê lượt like, comment, shares bên bài viết
Thống kê bài viết trên nhóm, trang cá nhân và Trang

FPlus đăng tin Tab

Chia sẻ đăng nhóm nhiều nick sử dụng tab
Comment up tin nhiều nick sử dụng tab
Tham gia nhóm nhiều nick sử dụng tab
Rời nhóm nhiều nick sử dụng tab
Kết bạn nhiều nick sử dụng Tab

FPlus Profile

Đăng bài lên nhiều tường cá nhân + page
Lấy bài từ page, profile về trang cá nhân + page
Copy album ảnh từ page, profile khác
Copy nhiều bài viết và album từ UID hoặc Page cho nhiều tài khoản
Hỗ trợ vượt checkpoint hình ảnh

FPlus Token & Cookie (Sử dụng nhiều tài khoản luân phiên, cùng lúc hỗ trợ reset Dcom)

Lấy token & cookie
Check token & cookie
Lấy cookie từ token
Đăng nhóm
Đăng tường bạn bè
Comment tường bạn bè
Comment group
Comment page
Like & comment seeding
Join nhóm
Add friend
Invite like page
Gửi tin nhắn
Invite 1 friend to all group
Invite all friend to group
Join & accept group
Gửi tin nhắn cho bạn bè
Accept friend request

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn