Tải phần mềm tự động đăng tin Facebook FPlus REQUIRES WINDOWS RATING:
5 (6624 ratings )
Free

Tải xuống phần mềm tự động đăng tin quảng cáo Facebook FPlus

Tính năng trong FPlus Hướng dẫn sử dụng FPlus Video hướng dẫn trên youtube

Bạn đang bán hàng qua mạng, và chưa có giải pháp marketing sản phẩm hiệu quả. FPlus chính là lựa chọn số 1 trong marketing facebook.

Dễ dàng sử dụng

Liên tục cập nhật chức năng mới

Dùng thử 7 ngày đầy đủ chức năng

Tải xuống FPlus 4.9.0.6 và dùng thử ngay 7 ngày
Phiên đầy đủ tính năng
Download English Version
FPlus with English language.

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET

Yêu cầu IE8 trở lên: Download IE9 32bit, Download IE9 64bit, Download IE11

Hỗ trợ reset các loại Dcom USB 4G Huawei E3372 Hilink, Huawei E3276 Hilink, JAZZ, USB 3G MF190 (GEZGIN, Vinaphone MF190) và các loại dùng phần mềm kết nối RAS Chi tiết, HMA v2.8 Download HMA v2.8

Hỗ trợ SSH với Bitvise SSH Download Bitvise SSH


Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=wp-HNUvZ1y8&list=PLOlwy9jxkiDNFVqhwtTHYYDbVJNHRCKOu

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Cài đặt Microsoft .NET Framework 4.0 nếu chưa có. Reset máy sau khi cài thành công. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET
Bước 2: Cài đặt FPlus bằng cách chạy file FPlus_Vx.x.exe trong file tải về.
Bước 3: Nếu không hiện trang LoginFb khi bật phần mềm: đặt dns google và xóa file hoặc ip facebook trong file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Bước 4: Xem thêm các hướng dẫn fix lỗi tại : Hướng dẫn Fix lỗi phần mềm
Bước 5: Xem hướng dẫn sử dụng tại : Hướng dẫn chia sẻ , Hướng dẫn khác

Release notes:

[19/04/2024 - Fplus, FplusScheduler ] Không thực hiện bật pop3 hotmail
[17/04/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng market place > Chọn từ shopee ] Check tính năng lấy sản phẩm theo link shopee ở Đăng marketplace
[16/04/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Check lỗi: đăng bài theo danh sách đã lưu k nhận danh sách bài mới
[17/04/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Check tính năng comment sau khi đăng khi đăng reel với đăng tường & page
[13/04/2024 - Fplus, FplusSheduler > bật 2fa ] lỗi không bật được 2fa sau khi xác nhận mail
[15/04/2024 - Fplus > Fplus chrome > Chạy kịch bản ] Đề xuất: thêm thay đổi thời gian đăng bài theo bài viết gốc ở tính năng Copy bài viết chạy kịch bản
[15/04/2024 - fplus > fplus thường > graph search > tìm bài viết theo từ khóa ] Update thêm hiển thị nội dung viết bài theo từ khóa
[15/04/2024 - Shopeeplus> Đăng nhập shop ] Đề xuất: thêm lựa chọn Copy User|Pass khi click tài khoản ở đăng nhập shopee
[15/04/2024 - Fplus, Fplusscheduler > Hotmail > Thêm mail khôi phục mailtm, Unlock & vượt checkpoint mail khôi phục mailtm ] Check tính năng thêm mail khôi phục cho hotmail có dấu chấm
[15/04/2024 - Fplus, FplusScheduler ] check tính năng Unlock hotmail phone
[15/04/2024 - Fplus> Fplus chrome > Quản lý tài khoản , Fplusscheduler > Tài khoản ] Update: Login chrome với 2fa dạng mới
[05/04/2024 - Fplus chrome > đăng marketplace ] Lỗi không chọn nhóm khi đăng trên marketplace Fplus chrome
[15/04/2024 - Fpluschrome > đăng maketplace] Lỗi tải sản phẩm từ shopee ở marketplace
[15/04/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Tìm uid > Tìm uid thành viên nhóm ] Update: thêm tìm bạn bè trong nhóm với tính năng Tìm uid thành viên nhóm
[08/04/2024 - Fplus chrome > tạo business ] Lỗi tạo business trên Fplus chorme
[15/04/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Join nhóm > Tìm & quét thông tin nhóm ] Check nhóm phải duyệt tìm & quét thông tin nhóm
[05/04/2024 - Fplus > Fplus chrome > Xóa bài viết & comment] Update: thêm tính năng gỡ thẻ bài viết trên tường
[01/04/2024 - Fplus > Fplus chrome > Chạy kịch bản ] Đề xuất: thêm tích chọn chế độ load bài khi tương tác theo từ khóa
[01/04/2024 - Fplus > Fplus chrome> Xóa bài viết & comment ] Check tính năng xóa bài trên page fplus chrome
[01/04/2024 - Fplus thường > comment > xóa bài đã đăng ] Lỗi xóa bài đăng trên mục comment trên Fplus thường
[05/04/2024 - Fplus, FplusScheduler > Vượt checkpoint hotmail, Hotmail] Update: Load lại khoảng 5 lần nếu các tính năng có login hotmail hiện màn hình trắng khi truy cập mail
[29/03/2024 - Fplus > sử dụng máy ảo > kịch bản > rời nhóm] [ld9-fb435] check rời nhóm kịch bản
[01/04/2024 - Fplusscheduler > Change info ] Lỗi hiển thị tích xóa email khi dùng ngôn ngữ tiếng anh trong change info
[28/03/2024 - Fplus, FplusScheduler > Vượt checkpoint hotmail ] Check tính năng vượt checkpoint 956 với tài khoản có 2 email và thông tin email đang có trên phần mềm là mailtm
[29/03/2024 - Fplus > sử dụng máy ảo > kịch bản > hủy bạn bè] [ld9-fb435] check hủy bạn bè kịch bản
[29/03/2024 - Fplus > sử dụng máy ảo > kịch bản > đọc thông báo] [ld9-fb435] check đọc thông báo kịch bản
[05/04/2024 - Fplus > Fplus Chrome> Mời bạn bè like page ] đề xuất: thêm tích mời tất cả tương tác bài viết like page qua business
[01/04/2024 - Fplus > Fplus chrome > Comment like seeding bằng page ] Check tính năng like page bằng page profile
[01/04/2024 - Fplus> Đăng nhập fb> Page > Đăng bài lên page, Fplus> Fplus Profile > Đăng tường profile & page , Fplus > Fplus Chrome > Đăng tường & page, Fplusscheduler > page realtime ] Đăng bài lên page lỗi với những page có hiện quảng cáo messenger
[01/04/2024 - Fplus, FplusScheduler > quản lý tài khoản ] Check tính năng view link custom
[01/04/2024 - Fplus > Fplus chrome > Gửi tin và trả lời tin nhắn ] Check tính năng trả lời tin nhắn
[05/04/2024 - Fplus> Fplus Chrome > Comment like seeding ] Comment like seeding không hoạt động tag chính mình
[10/04/2024 - Fplus, FplusScheduler > Quản lý tài khoản > Hotmail ] Update: tích "Don't show this again" khi login hotmail
[19/03/2024 - fplus > Fplus chrome > Đăng nhóm > Thiết lập ] Update: thêm tích Tắt thông báo bài đã đăng ở tính năng đăng nhóm fplus chrome
[01/04/2024 - Fplus, FplusScheduler > Reset pass hotmail qua mailtm] Update : hiện đúng trạng thái khi reset pass hotmail báo lỗi
[01/04/2024 - Fplus, FplusScheduler ] Unlock & vượt checkpoint hotmail mail khôi phục getnada lấy sai code
[01/04/2024 - Fplus, FplusScheduler ] Check tính năng Đổi pass hotmail và thêm mail khôi phục mailtm
[19/03/2024 - Tiktokplus > Tiktokshop] Check tính năng đăng sản phẩm tiktok
[19/03/2024 - Fplus, FplusScheduler > Quản lý tài khoản > Hotmail > Xóa và thêm mail khôi phục mailtm] Check tính năng xóa và thêm mail khôi phuc mailtm
[19/03/2024 - Fplus > Fplus chrome > Hủy kết bạn ] Check tính năng hủy bạn bè sai điều kiện check bạn chung
[19/03/2024 - Fplus> Fplus chrome > Comment like seeding ] Lỗi không tag bạn bè khi comment like seeding bằng mbasic (lỗi theo tài khoản)
[19/03/2024 - Fplus > Fplus chrome > comment like group ] Lỗi chỉnh sửa với nội dung ban đầu ở tính năng comment like group
[19/03/2024 - Fplus, FplusScheduler > Chạy kịch bản > Đăng bài ] Update: dừng đăng nhóm ở kịch bản khi có thông báo chặn
[19/03/2024 - Fplus > Fplus chrome > Chạy kịch bản ] Check tích random kịch bản ở tính năng Chạy kịch bản
[27/03/2024 - Fplus > Fplus chrome > Kháng Spam] Check tính năng kháng spam
[07/03/2024 - Fplus> Fplus chrome > mời bạn bè like page ] check lỗi: mời người like bài viết like page
[05/03/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng nhóm] Check tính năng xóa ảnh sau khi đăng ở mục random ảnh trong folder
[05/03/2024 - Fplus > Fplus chrome > Chạy kịch bản > Tương tác theo từ khóa ] Check tính năng tương tác theo từ khóa
[04/03/2024 - fplusheduler >profile realtime] check lai tính năng reply cmt mới trong tương tác realtime
[29/02/2024 - Fplus > Gửi tin nhắn > Gửi tin nhắn bằng page ] check tính năng gửi tin nhắn bằng page không gửi được uid cmt
[29/02/2024 - Fplus > vượt checkpoint > vượt checkpoint hotmail] Ấn resend code khi vượt checkpoint hotmail không có code về
[28/02/2024 - Fplus > Fplus Token & Cookie > Using cookie > Gửi tin nhắn cookie ] Không hiện [u] khi gửi tin theo uid ở mục Fplus token & cookie
[29/02/2024 - fplus > máy ảo > xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý ] [LD9-fb435] check xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý
[29/02/2024 - fpluschrome>đăng market] check lỗi : không đăng market
[28/02/2024 - Fplus, Fplusscheduler ] Check tính năng hotmail
[23/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Tạo nhóm ] Đề xuất: xuất id nhóm ở logs khi chạy tạo nhóm
[23/02/2024 - Fplus > Fplus Chrome > chạy kịch bản > tham gia nhóm] Thêm tính năng check điều kiện tham gia nhóm ở mục chạy kịch bản
[29/02/2024 - fplus, fpluscheduler>chạy kịch bản] check lỗi : k lấy nội dung comment
[29/02/2024 - fpluschrome>tạo nhóm] không nhập mô tả
[21/02/2024 - Fplus, Fplusscheduler ] Check tính năng Xóa và thêm mail khôi phuc mailtm
[07/03/2024 - Fplus > máy ảo > quản lý tài khoản] [LD9-fb435] kết bạn theo uid
[21/02/2024 - Fplus > sử dụng máy ảo > quản lý tài khoản] [ldplayer 9.0.66] check đăng nhập facebook
[20/02/2024 - Fplus> Fplus chrome > Mời bạn bè like page > Mời người like bài viết like page ] Check tính năng mời người like bài viết like page
[26/02/2024 - fplus, fpluscheduler>vượt cp hotmail] check lỗi : không vượt cp hotmail
[17/02/2024 - Fplus, Fplusscheduler ] Check tính năng: check live info chrome check sai ngày tạo acc
[16/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Comment like seeding ] Check tính năng: Comment like seeding theo id page không tương tác được khi gặp bài reels trên page
[16/02/2024 - Fplus> Fplusprofile > Đăng tường profile & page . Fplus > Đăng nhập fb> Page > Đăng bài lên page , Fplus > Fplus Chrome > Đăng tường & page ] Check tính năng đăng bài lên page có nút Thu hút tin nhắn
[21/02/2024 - fplus>fpluschrome>gửi tin nhắn và trả lời tin nhắn] update : nhấn vào "see all "
[16/02/2024 - Fplus > Fplus Token & Cookie > Using cookie > Đăng nhóm cookie ] Check tính năng Tắt bình luận bài đã đăng ở mục Đăng nhóm cookie
[15/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng nhóm] Check tính năng đăng nhóm với ua android
[16/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Kết bạn từ uid, gợi ý ] Update: thêm random ảnh trong folder khi gửi tin ở tính năng kết bạn từ uid
[22/02/2024 - Fplus, Fplusscheduler ] [Lỗi toàn bộ] Lỗi khi dùng chromium
[26/02/2024 - fplus, fpluscheduler>hotmail>check live hotmail] check lỗi : không nhấn vào yes khi check live hotmail
[16/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng nhóm] Check tính năng đăng nhóm khi tích repeat
[16/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Check tính năng lưu bài viết ở đăng tường & page
[02/02/2024 - Fplus > Đăng nhập fb > Gửi tin nhắn > Gửi tin nhắn bằng page ] {lỗi toàn bộ} l: Gửi tin nhắn bằng page load gửi lại nhiều lần cho 1 người
[02/02/2024 - Fplus, Fplusscheduler] Update: trang giải captcha https://rockcaptcha.com/
[02/02/2024 - Fplus, Fplusscheduler , Tiktokplus, Zaloplus, Instgagramplus, Shopeeplus, Teleplus] Update: bỏ qua bước tạo tài khoản google khi tạo chrome profile mới trên win 10-11
[02/02/2024 - Fplus > Sử dụng máy ảo > Đăng & chia sẻ bài viết & livestream lên nhóm] Check tính năng đăng tường máy ảo
[02/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Đề xuất Không hiển thị lựa chọn chuột phải ở chrome khi đăng reels
[02/02/2024 - fpluschrome>đăng tường và page] check lỗi: không gán proxy ở mục random proxy
[02/02/2024 - fplus profile>copy bài viết và album] check lỗi : không xóa bài viết trước khi copy
[03/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Comment like group ] Comment lặp lại nhiều lần vào 1 bài khi chạy comment like group check từ khóa
[02/02/2024 - fplucchrome>đăng nhóm] check lỗi : không chia sẻ bài viết lên nhóm
[21/02/2024 - fpluschrome>đăng tường và page] check lỗi : copy video tiktok từ fplus
[02/02/2024 - fplus, fpluscheduler>sử dụng máy ảo] upate : nhấn vào skip khi login acc fb
[02/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Check tính năng copy bài từ uid ở Đăng tường & page
[02/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Quản lý tài khoản > Thiết lập nâng cao, Fplusscheduler > Tài khoản > Thiết lập nâng cao ] Đề xuất: Mặc định tích Không lấy email khi check info khi mới cài đặt hoặc mở thêm cửa sổ mới Fplus, Fplusscheduler
[02/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Đăng nhóm, Chạy kịch bản > Đăng nhóm , Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick > Đăng bài > Đăng nhóm] Check tính năng đăng nhóm khi share bài viết dạng reel
[02/02/2024 - fpluschrome>đăng tường và page] update : thêm tính năng tag ở mục comemnt like khi đăng bài
[02/02/2024 - fplus>fpluschrome>đăng tường và page> mở bài viết] update : thêm bài viết video từ folder video
[02/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Comment up] Update: thêm tích comment bài đã đăng trên tường ở comment up chrome
[02/02/2024 - fplus,fpluscheduler>chạy kịch bản] check lỗi: k chia sẻ bài viết khi tìm kiếm bài viết theo từ khóa
[02/02/2024 - Fplus > Đăng nhập FB > Comment > Comment Reply ] Check tính năng comment reply chạy không đúng giới hạn
[02/02/2024 - Fplus > Fplus Chrome > Đăng tường & page > Mở bài viết > Chọn từ shopee ] Update: thêm tích tự động thêm giá và link sản phẩm vào cuối nội dung khi lưu hoặc chọn bài từ shopee
[02/02/2024 - fpluschrome>comemnt like seeding] check lỗi : không comment đúng bài viết
[02/02/2024 - fplus, fpluscheduler>vượt cp hotmail] vượt cp với acc bị xác minh danh tính về mail
[02/02/2024 - Fplus > Fplus chrome > Comment like seeding, Comment like group, Comment like friend & uid ] [Tips mới nhiều người yêu cầu]: thêm tính năng chỉnh sửa comment khi sử dụng các comment ở fplus chrome
[02/02/2024 - Fplus, Fplusscheduler ] Check tính năng đổi pass hotmail không lưu pass mới
[02/02/2024 - fpluschromea>đăng nhóm] update : tắt chrome với những acc có page bị vô hiệu hóa

VỚI FPLUS BẠN CÓ THỂ

Đăng tin lên nhóm

Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video, page, event...
Đăng trực tiếp giả lập nhiều ảnh
Đăng trực tiếp giả lập link website, link bài viết facebook
Đăng trực tiếp giả lập status
Đăng sản phẩm vào nhóm bán hàng
Đăng sản phẩm lên Market Place

Bạn bè

Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video, page, event lên tường bạn bè
Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint
Hủy kết bạn
Lấy bài từ page hoặc profile khác đăng lên tường
Tương tác bạn bè, nuôi nick fb, comment like bài viết của bạn bè
Hủy kết bạn hàng loạt (Tab đăng tường bạn bè)
Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint hình ảnh (Tab đăng tường bạn bè)
Hủy kết bạn hàng loạt (Tab đăng tường bạn bè)
Kết bạn từ file uid hoặc từ gợi ý facebook
Hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi
Tự động xác nhận kết bạn
Quét email sđt từ website diễn đàn

Pages

Lấy bài viết từ page khác đăng lên page bạn quản lí
Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video... lên page khác
Đăng trực tiếp giả lập nhiều ảnh lên page khác
Đăng trực tiếp giả lập status, link website, link bài viết facebook lên page
Đăng API ảnh, status, link website lên page khác
Mời tất cả bạn bè like page của bạn
Quét email sđt từ comment trong page, group, post...
Quét comment realtime (trước khi bị ẩn)
Tạo page & comment like seeding bài viết bằng Page

Fplus Chrome (Sử dụng nhiều tài khoản thông qua trình duyệt chrome)

Quản lý nhiều tài khoản
Đăng nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment up nhiều tài khoản sử dụng chrome
Tham gia nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Kết bạn từ uid, gợi ý nhiều tài khoản sử dụng chrome
Kết bạn người like comment bài viết nhiều tài khoản sử dụng chrome
Hủy bạn bè nhiều tài khoản sử dụng chrome
Chấp nhận kết bạn nhiều tài khoản sử dụng chrome
Lấy bài từ page, profile về trang cá nhân + page
Hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nhiều tài khoản sử dụng chrome
Đăng Market Place nhiều tài khoản sử dụng chrome
Đăng tường và page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment like seeding nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment like group nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment Tag nhiều tài khoản sử dụng chrome
Mời bạn bè vào nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Mời bạn bè like page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Tạo page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Chơi game nhiều tài khoản sử dụng chrome

Sử dụng máy ảo android (NoxPlayer hoặc LDPlayer)

Quản lý nhiều tài khoản trên máy ảo android
Kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Xác nhận kết bạn và hủy yêu cầu kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Hủy kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Tham gia nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Rời nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Đăng tường và chia sẻ bài viết lên nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Comment like seeding nhiều tài khoản trên máy ảo android
Comment like theo id nhiều tài khoản trên máy ảo android
Gửi tin nhắn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Mời bạn bè vào nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Thay đổi thông tin nhiều tài khoản trên máy ảo android
Bật 2fa nhiều tài khoản trên máy ảo android
Import danh bạ máy ảo nhiều tài khoản
Thiết lập proxy wifi nhiều tài khoản trên máy ảo android

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn kèm ảnh theo file uid
Gửi tin theo danh sách bạn bè của 1 uid
Gửi tin theo danh sách người like hoặc comment bài viết
Gửi tin theo danh sách thành viên nhóm
Gửi tin bằng page cho người đã inbox page, comment page

Comment

Tự động comment up tin đã đăng
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng của bạn bè
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng trong group
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng của page khác
Tag thành viên group, bạn bè vào bài đăng
Tự động comment lên page khác với tư cách Page

Gia nhập nhóm

Gửi yêu cầu gia nhập nhóm từ uid, theo từ khóa
Gia nhập nhóm có số thành viên lớn hơn x
Hỗ trợ gia nhập nhóm, mời nick của bạn vào các nhóm rao vặt
Tự động rời nhóm phải duyệt và có ít thành viên
Block admins của nhóm
Tham gia và xác nhận tham gia nhóm

Mời vào nhóm

Mời 1 hoặc nhiều bạn bè vào tất cả các nhóm của bạn
Mời tất cả bạn bè vào 1 nhóm của bạn
Mời bạn bè tham gia event
Join và xác nhận join nhóm
Xác nhận tất cả yêu cầu gia nhập nhóm
Mời bạn bè xem video LiveStream

Tìm UID nâng cao Graph Search

Tim nhóm, page, uid theo từ khóa
Tìm UID theo link kết quả tìm kiếm
Tìm bài viết theo từ khóa

Tìm UID

Tìm uid bạn bè của 1 người nào đó
Tìm uid thành viên nhóm
Tìm uid người đã like bài viết (Trang, Nhóm, Trang cá nhân)
Tìm uid người đã comment bài viết (Trang, Nhóm, Trang cá nhân)
Tìm uid người đã like Page ( với Page quản trị)
Tìm uid người tham gia event
Tìm uid người đã comment link
Tìm id page, group theo từ khóa
Lọc UID nâng cao với các thông tin: số bạn, số người follow, ngày đăng bài…
Thống kê lượt share công khai
Thống kê lượt like, comment, shares bên bài viết
Thống kê bài viết trên nhóm, trang cá nhân và Trang

FPlus đăng tin Tab

Chia sẻ đăng nhóm nhiều nick sử dụng tab
Comment up tin nhiều nick sử dụng tab
Tham gia nhóm nhiều nick sử dụng tab
Rời nhóm nhiều nick sử dụng tab
Kết bạn nhiều nick sử dụng Tab

FPlus Profile

Đăng bài lên nhiều tường cá nhân + page
Lấy bài từ page, profile về trang cá nhân + page
Copy album ảnh từ page, profile khác
Copy nhiều bài viết và album từ UID hoặc Page cho nhiều tài khoản
Hỗ trợ vượt checkpoint hình ảnh

FPlus Token & Cookie (Sử dụng nhiều tài khoản luân phiên, cùng lúc hỗ trợ reset Dcom)

Lấy token & cookie
Check token & cookie
Lấy cookie từ token
Đăng nhóm
Đăng tường bạn bè
Comment tường bạn bè
Comment group
Comment page
Like & comment seeding
Join nhóm
Add friend
Invite like page
Gửi tin nhắn
Invite 1 friend to all group
Invite all friend to group
Join & accept group
Gửi tin nhắn cho bạn bè
Accept friend request

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn