Hướng dẫn Login tài khoản TikTok trên máy ảo - TikTokPlus
Hướng dẫn Login tài khoản TikTok trên máy ảo - TikTokPlus

Hướng dẫn Login tài khoản TikTok trên máy ảo - TikTokPlus

7/15/2020 12:02:21 PM
Lưu ý: Trước khi check live đăng nhập tài khoản TikTok trên máy ảo LD, bạn hãy tạo máy ảo có tải sẵn app TikTok và đặt tên máy ảo đó là TikTokVm ở Index1 để khi thực hiện thêm các tài khoản TikTok khác thì máy ảo LD sẽ thực hiện copy theo máy ảo TikTokVm có sẵn.

1. Thêm tài khoản TikTok và mật khẩu

Bước 1: Nhập tài khoản  có dạng email/TikTokID
Bước 2: Nhập mật khẩu
Bước 3: Click Thêm 
  • Tích chọn máy ảo mới: Thì phần mềm sẽ tự động thưc hiện trên máy ảo mới copy theo máy ảo TikTokVm
  • Tích chọn máy ảo đã có: chọn máy ảo đã có sẵn (không đăng nhập được trên máy ảo TikTokVm)
Bước 4: Chọn tài khoản và click chuột phải chọn check live2. Thêm danh sách tài khoản ( nhiều dòng User|Pass)

Bước 1: Nhập thông tin tài khoản dưới dạng User|Pass
Bước 2: Click Thêm
Bước 3: Chọn tài khoản và click chuột phải chọn check live3. Thêm tài khoản từ máy ảo đã có

Máy ảo đã cài đặt TikTok và đăng nhập thành công
Bước 1: Click Thêm từ máy ảo đã có
Bước 2: Click chọn máy ảo muốn thêm vào
Bước 3: Click Chọn
Bước 4: Chọn tài khoản và click chuột phải chọn check live


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn