Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Get Cookie
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Get Cookie

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Get Cookie

7/16/2018 5:29:19 PM
Bước 1: Tải về extensions và giải nén ra thư mục. https://plus24h.com/download/getcookie.zipBước 2: Truy cập địa chỉ chrome://extensions và cài extensions


Bước 3: Chọn folder extensions đã giải nén ở bước 10901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn