Câu hỏi thường gặp


Cách 1:
Trên tab Home trên phần mềm có 2 nút gia hạn đó bạn. gia hạn qua ATM Online và gia hạn qua thẻ cào điện thoại.
Gia hạn xong reset phần mềm để update ngày sử dụng.

Cách 2:
Chuyển khoản trực tiếp, ghi mã phần mềm dấu cách email trong thông tin chuyển khoản, phần mềm sẽ tự động được gia hạn ngay sau khi plus24h nhận được tin nhắn chuyển khoản (hỗ trợ chuyển khoản 090.173.1871)
Đăng tin , join nhóm giới hạn số bài <50 1 ngày hoặc ít hơn. Delays nên để 200 300s hoặc cao hơn.
Kết bạn gửi tin comment nên <100 1 ngày.

Với nhiều nick nên sử dụng FPlus > FPlus Token Cookies > Đăng nhóm cookies. Thiết lập đăng 4 nick cùng lúc, đăng 7 bài đổi nick reset dcom.
Cách 1 : Bật xác minh 2 bước trong  https://www.facebook.com/settings?tab=security&section=two_fac_auth&view 
Cách 2: Thêm 3 bạn bè tin cậy (sử dụng 3 nick chính để mở khóa cho các nick phụ) trong ​https://www.facebook.com/settings?tab=security&section=trusted_friends&view
Cách 3: Đăng nhập cookies vào FPlus. Sử dụng chrome extension để lấy cookies https://chrome.google.com/webstore/detail/meiemonoepdhpilhikedpphpfjmkfdni

Khi gặp checkpoint bạn vào thư mục C:\xxx\Administrator\Documents\FPlus\BackupCheckpoint để sử dụng các thông tin được backup tự động như ảnh bạn bè, comment, tin nhắn để vượt checkpoint.

Đăng và join <50 nhóm(bài) delay 200-300s 1 ngày để giảm block, thay đổi nhiều link và nội dung, thêm 1 dòng [r] vào trong nội dung đăng tin hoặc comment.

Nên Kết bạn, gửi tin, comment < 100/ngày với delays 200 300s

Giảm số lượng tin đăng / ngày < số lượng bị block lần trước đó (Ví dụ đăng 50 bị block vui lòng giảm số lượng đăng thành 40 vào lần sau)

Sử dụng FPlus > FPlusToken > Đăng nhóm cookies để đăng luân phiên và resetdcom với số nick chạy cùng lúc là 1 -> 5, đăng 8 bài đổi nick resetdcom.

Sử dụng cùng lúc <5 nick trên 1 IP sẽ ít bị checkpoint hơn >5 nick. 

Cách 1: Mở nhiều cửa sổ FPlus bằng cách click nhiều lần vào biểu tượng FPlus. Mỗi cửa sổ có thể login được 1 nick facebook.
Cách 2: Mở nhiều tab để login nhiều nick trong FPlus > FPlus đăng tin Pro.
​Cách 3: Sử dụng các tính năng trong FPlus> FPlus Token Cookies để đăng luân phiên nhiều nick kết hợp dcom.
FPlus có thể quét email sđt từ:
- Quét từ email sđt từ uid facebook (tỉ lệ ra 5% là những uid để public email sđt, uid có thể tìm từ thành viên nhóm, người like page, like bài viết). FPlus > Tìm UID > Quét email sđt public
- Quét email sđt từ nội dung comment trong nhóm hoặc page hoặc bài viết. (comment chứa email sđt để đặt hàng). FPlus > Tìm UID > Quét email sđt từ comment
​- Quét email sđt từ website, diễn đàn (quét được các email sđt để lại trong website diễn đàn , như các diễn đàn rao vặt). FPlus > Tìm UID > Quét email sđt từ website
Với FPlus bạn có thể đăng tin lên nhóm sau đó comment up tin để tiếp cận khách hàng.
Tìm UID theo nhiều điều kiện như like comment bài viết, thành viên nhóm, hoặc từ graphsearch sau đó sử dụng gửi tin nhắn hoặc kết bạn với đối tượng uid tìm được.
Quét email sđt từ uid, comment, website sau đó gửi email bằng FPlus >Tìm UID > Gửi email để gửi email marketing tới khách hàng, hoặc sử dụng chạy facebook ads (Look A Like)
Gửi tin bằng pages để marketing lại với khách hàng đã inbox, comment.
Tương tác bạn bè tăng tương tác, xác nhận kết bạn....
Khi sử dụng >5 taì khoản facebook trên 1 ip sẽ hay bị checkpoint hơn khi sử dụng <5 tài khoản
- Với fplus có thể sử dụng <5 tài khoản cùng lúc để giảm checkpoint.
- Để sử dụng >5 tài khoản cùng lúc bạn nên sử dụng các chức năng trong Fplus Token & Cookies như đăng nhóm cookies => thiết lập đăng 5 nick cùng lúc, đăng được 7 nhóm đổi nick và reset dcom đổi ip.
Thông tin bản quyền sẽ được gửi về email ngay sau khi gia hạn thành công, bạn có thể sử dụng tài khoản bản quyền để chuyển bản quyền sang máy khác hoặc login lại bản quyền khi cài lại máy tính.
Một bản quyền chỉ được áp dụng trên 1 máy tính (thiết bị) trong 1 thời điểm, nếu bạn chuyển bản quyền sang máy tính khác thì máy hiện tại sẽ không còn bản quyền.
Bản quyền được tính riêng giữa các loại phần mềm FPlus - FPlusScheduler - FPlusAccount - GPlus
Khi gia hạn FPlus 100k bạn chỉ có thể sử dụng phần mềm FPlus 1 tháng.
Nếu muốn sử dụng phần mềm nào thì phải gia hạn phần mềm đó.
Sau khi khách hàng chuyển khoản và plus24h nhận được thông tin chuyển khoản hệ thống sẽ tự động gia hạn theo thông tin chuyển khoản.
- <5 phút khi chuyển khoản cùng ngân hàng.
- <1 ngày với chuyển khoản khác ngân hàng.
Đối với nick mới tạo nên login vào trình duyệt ngày đầu tiên sau đó lấy cookies cho vào phần mềm FPlusScheduler.
Với thời gian đầu nên chỉ tương tác ít like ~ 3 bài và xác nhận kết bạn. Sau 1 2 tuần mới bắt đầu đi kết bạn <50 uid 1 ngày, tăng tương tác dần dần sẽ ít bị checkpoint.
Nếu nhiều nick nên sử dụng dcom reset sau khi tương tác 4 nick.
- Live stream chỉ có thể chia sẻ lên nhóm không phải nhóm công khai và bán hàng, nhóm kín hoặc nhóm công khai mà không phải nhóm bán hàng sẽ không bị chặn share livestream.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn