Tìm hiểu các tùy chọn thanh toán cho tài khoản quảng cáo TikTok
Tìm hiểu các tùy chọn thanh toán cho tài khoản quảng cáo TikTok

Tìm hiểu các tùy chọn thanh toán cho tài khoản quảng cáo TikTok

2/15/2023 4:33:23 PM


 

Hiện nay trên trình quản lý quảng cáo TikTok có ba tuỳ chọn thanh toán hiện có sẵn sàng cho nhà quảng cáo sử dụng thanh toán cho chiến dịch. Vậy các tuỳ chọn đó là gì? Hãy cùng Plus24h tìm hiểu bài viết ngay dưới đây nhé. 

 

                 
 

1.Thanh toán trả trước 
 

 • Bạn sẽ gửi trước 100% vào tài khoản ngân hàng do chúng tôi chỉ định trước khi bạn có thể chạy quảng cáo của mình. Bạn sẽ nhận được hoá đơn trả trước cho khoản thanh toán bạn đã thực hiện vào tài khoản ngân hàng được chỉ định.
   

 •  Thanh toán có thể được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán khác được chúng tôi chấp nhận theo thời gian.
   

 •  Bạn sẽ duy trì số dư đủ để tài trợ cho chiến dịch quảng cáo cụ thể của mình trước và trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch Quảng cáo. Quảng cáo nào vượt quá số dư sẽ không được phân phối.
   

 •  Mọi số dư còn lại đối với khoản thanh toán tạm ứng do bạn thực hiện sau mỗi chiến dịch sẽ được chuyển sang và có sẵn để khấu trừ cho số phí đến hạn và phải trả cho Chiến dịch tiếp theo.

 

2. Thanh toán tự động 

 
 • Các phương thức thanh toán của bạn có trong hồ sơ trong tài khoản thương mại của mình sẽ tự động bị tính phí khi giao dịch mua quảng cáo đến ngày thanh toán hoặc ngưỡng thanh toán do TikTok chỉ định hoặc tuỳ theo điều kiện nào đến trước. 
   

 • Các khoản thanh toán có thể được thực hiện qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác được TikTok chấp nhận tùy từng thời điểm. 
   

 • TikTok sẽ thông báo cho bạn về ngày thanh toán hiện hành và số tiền ngưỡng thanh toán trên trang giao dịch hiện hành. Điều này có thể dẫn đến nhiều khoản phí đối với phương thức thanh toán của bạn. 
   

 • Nếu nỗ lực thanh toán bằng phương thức thanh toán của bạn không thành công hơn hai lần. TikTok có quyền dừng bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào đang diễn ra hoặc từ chối bất kỳ chiến dịch quảng cáo mới nào cho đến khi chúng tôi nhận được thanh toán. 

 

3. Lập hoá đơn thanh toán hàng tháng 
 

 • Lập hoá đơn hàng tháng là một tuỳ chọn thanh toán có sẵn cho các doanh nghiệp đủ điều kiện. Nếu doanh nghiệp của bạn đủ điều kiện để lập hoá đơn hàng tháng, bạn sẽ nhận được hoá đơn cho giao dịch mua quảng cáo hàng tháng hoặc sau khi đơn đặt hàng kết thúc đến hạn 30 ngày kể từ ngày lập hóa đơn trừ khi có thỏa thuận khác giữa TikTok. 
   

 • TikTok có thể gia hạn hạn mức tín dụng cho bạn hoặc gửi tiền vào Tài khoản thương mại của bạn, mỗi khoản phải tuân theo số tiền ngưỡng thanh toán do chúng tôi quyết định riêng.
   

 • Thanh toán có thể được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác được TikTok chấp nhận theo thời gian tới tài khoản ngân hàng được liệt kê trên hóa đơn.
   

 • Bạn vẫn chịu trách nhiệm pháp lý và sẽ chịu trách nhiệm thanh toán cho TikTok tất cả chi tiêu quảng cáo do doanh nghiệp nhận thực hiện bất kể bên nhận hóa đơn mà bạn đã chỉ định trong Tài khoản thương mại của mình.
   

 • Tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực hiện bằng loại tiền như được xác định trong hợp đồng của bạn hoặc từng IO hiện hành hoặc theo thỏa thuận bằng văn bản. 
   

 • Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào trái ngược, TikTok sẽ không có nghĩa vụ lập hóa đơn cho bạn trong một khung thời gian cụ thể và việc không lập hóa đơn sẽ không miễn trừ hoặc từ bỏ quyền thu nợ và nghĩa vụ thanh toán của bạn.
   

 • Mọi tranh chấp liên quan đến số tiền được lập hóa đơn hoặc hóa đơn phải được thông báo trong vòng bảy (7) ngày sau khi bạn nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn có liên quan.

 

Hy vọng với những thông tin được chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các tuỳ chọn quảng cáo trên TikTok.

Ngoài ra nếu có nhu cầu lập nick nuôi tài khoản TikTok, hãy tham khảo sử dụng thử 
Phần mềm TikTokPlus.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn